Kontakt

Vill du komma i kontakt med oss på kansliet
Du når oss här:

Josefine Åhrman
Generalsekreterare
josefine.ahrman@svensktfriluftsliv.se
Mobil: 073-667 78 87

Dina Evenéus
Ansvar för PR & Kommunikation
dina.eveneus@svensktfriluftsliv.se
Mobil: 072-011 61 23

Elisabeth Rytterström
Controller
elisabeth.rytterstrom@svensktfriluftsliv.se
Mobil: 070-360 84 86

Sanna Ameln
Projektledare
Mobil: 070-646 26 56
E-post: sanna.ameln@svensktfriluftsliv.se

Johan Faskunger
Sakkunnig
Mobil: 070-272 33 99
E-post: johan.faskunger@svensktfriluftsliv.se


Postadress och besöksadress:
Svenskt Friluftsliv
Johannesfredsvägen 7
168 69 Bromma

E-post: info@svensktfriluftsliv.se

 

 

 

Medlemsorganisationer