Krönika – Låt eleverna röra på sig – för att det är kul!

19 oktober, 2018

Nästan alla av oss kommer ihåg någon som inte fick eller ville vara med när det skulle spelas spökboll eller brännboll eller hoppas över plintar i skolans gympasal som luktade surt av små fötters konstanta gnuggande inuti sockeplast. Det kunde vara jag. Men i det här fallet var det andra. Idag har vi flera ord för fenomenet; exkludering och utanförskap är några exempel. Orden fanns redan då – men ingen kopplade ihop dem med de truliga barn som aktivt eller passivt ställdes utanför gemenskapen under gympalektionerna.

Den nutida skolan har en större medvetenhet. Vi diskuterar barns exkludering och utsatthet på ett helt annat sätt än vad vi gjort tidigare. Det går åt rätt håll – men problemet finns faktiskt kvar. 6% av alla elever i skolan är inte fysiskt aktiva alls – visade en studie som Centrum för idrottsforskning gjorde 2017.

Förra året gav också regeringen Skolverket i uppdrag att utöka antalet undervisningstimmar i idrott och hälsa med 100 timmar. Regeringen var angelägen om att eleverna skulle få mer utrymme till rörelse under skoldagen. Dessa timmar är välkomna – men det är viktigt att de riktas in mot inkluderande rörelse, till aktivitet som framförallt ger glädje och som inte är prestationsbaserad. Prestation har vi nog med i samhället och i livet i övrigt.

Det är därför viktigt att ta med barnen och ungdomarna ut i skogen. Peka upp mot träden och visa dem hur en spillkråka ser ut – sen kan de klättra upp för stammen. Ge dem möjlighet att lära sig vad näver är eller räkna ut hur högt trädet är. Låt eleverna springa upp och ner för en kulle – för att de tycker att det är kul! Genom att ge förslag och idéer på lustbaserad rörelse där det inte finns en vinnare eller förlorare – blir det lättare för de fysiskt inaktiva att delta. De blir inte utpekade och kan röra sig för att det är kul!

Nu behöver rörelse i skolan mer än någonsin handla om vikten av inkludering. Det är ett väldigt bra sätt att få glada barn!

Ulf Silvander
Svenskt Friluftsliv

Medlemsorganisationer