Krönika – I väntan på ljuset

18 februari, 2019

När jag vaknar på morgonen har jag en fiktiv sol på mitt nattduksbord som börjar lysa. Den gör det lättare för mig att stiga upp på morgonen. Under många månader syns knappt vår riktiga sol, men sen märker vi plötsligt att ljuset är på väg tillbaka! Mot kalla husväggar står människor i svagt glödande middagssol för att fylla på energi. Humöret blir bättre – vi får mer tålamod och ser världen i ett annat ljus.

Inom friluftspolitiken känns det också som ett riktigt vårtecken när det inom Nordiska rådet läggs fram ett förslag att Nordiska ministerrådet skall ta fram en nordisk handlingsplan för friluftslivet; att forskning bedrivs kring Nordiskt friluftsliv kopplat till folkhälsa och att ett nordiskt friluftsår genomförs!

Vi är många inom den ideella sektorn, inom forskarvärlden och bland myndigheter som vet hur illa ställt det är med rörelse, utevistelse och friluftsliv för alla i hela Norden. Många dystra rapporter finns det – men viktigt är också att få igång verklig aktivitet. Om förslaget antas ser jag framför mig en massa aktiviteter och människor som kommer ut, träffas och känner på vad friluftsliv innebär!

Detta är ett förslag som är en riktig ljuspunkt, tycker jag. Nu är det bara att hålla tummarna att förslaget går igenom och att det skapas en gemensam nordisk friluftsstrategi!

Ulf Silvander
Generalsekreterare
Svenskt Friluftsliv

Medlemsorganisationer