Medarbetare

Kansliet

Josefine Åhrman
Josefine är Svenskt Friluftslivs generalsekreterare.
E-postadress: josefine.ahrman@svensktfriluftsliv.se
Mobil: 0736-67 78 87
Elisabeth Rytterström
Elisabeth ansvarar för hanteringen av bidragsansökningar.
E-postadress: elisabeth.rytterstrom@svensktfriluftsliv.se
Mobil: 070-360 84 86
Dina Evenéus
Dina ansvarar för PR och  kommunikation.
E-postadress: dina.eveneus@svensktfriluftsliv.se
Mobil: 072-0116123
Sanna Ameln Sanna Ameln
Projektledare
Mobil: 070-646 26 56
E-post: sanna.ameln@svensktfriluftsliv.se
Johan Faskunger Johan Faskunger
Sakkunnig
Mobil: 070-272 33 99
E-post: johan.faskunger@svensktfriluftsliv.se

Externa resurser

Ingrid Petzäll-Spires
Ekonomi och fakturahantering
Torgny Håstad
Torgny är Svenskt Friluftslivs allemansrättslige expert,
professor vid Uppsala Universitet
E-postadress: t.hastad@telia.com
Eje Andersson Eje Andersson
Eje är Svenskt Friluftslivs skogsexpert och representant i PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) ett system för certifiering av miljövänligt och resurshushållande skogsbruk och FSC Forest Stewardship Council (Standardkommittén).
E-postadress: eje.andersson47@gmail.com
Postadress och besöksadress:
Svenskt Friluftsliv
Johannesfredsvägen 7
168 69 Bromma

E-post: info@svensktfriluftsliv.se

 

 

Medlemsorganisationer