Medarbetare

Ulf Silvander
Ulf är Svenskt Friluftslivs generalsekreterare.
E-postadress: ulf.silvander@svensktfriluftsliv.se
Mobil: 070-433 51 47

Elisabeth Rytterström
Elisabeth ansvarar för hanteringen av bidragsansökningar.
E-postadress: elisabeth.rytterstrom@svensktfriluftsliv.se
Mobil: 070-360 84 86

Dina Evenéus
Dina ansvarar för PR och  kommunikation.
E-postadress: dina.eveneus@svensktfriluftsliv.se
Mobil: 072-0116123

 

Sanna AmelnSanna Ameln
Kommunikatör
Mobil: 070-646 26 56
E-post: sanna.ameln@svensktfriluftsliv.se

Johan FaskungerJohan Faskunger
Utredare
Mobil: 070-272 33 99
E-post: johan.faskunger@svensktfriluftsliv.se

Ingrid Petzäll-Spires
Ekonomi och fakturahantering

 

Torgny Håstad
Torgny är Svenskt Friluftslivs allemansrättslige expert,
professor vid Uppsala Universitet
E-postadress: t.hastad@telia.com

Eje AnderssonEje Andersson
Eje är Svenskt Friluftslivs skogsexpert och representant i PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) ett system för certifiering av miljövänligt och resurshushållande skogsbruk och FSC Forest Stewardship Council (Standardkommittén).
E-postadress: eje.andersson47@gmail.com

 

Medlemsorganisationer