Medarbetare


Ulf Silvander
Ulf är Svenskt Friluftslivs generalsekreterare.
E-postadress: ulf.silvander@svensktfriluftsliv.se
Mobil: 070-433 51 47

Elisabeth Rytterstroem
Elisabeth Rytterström
Elisabeth ansvarar för hanteringen av bidragsansökningar.
E-postadress: elisabeth.rytterstrom@svensktfriluftsliv.se
Mobil: 070-360 84 86

 

Dina SFDina Evenéus
Dina ansvarar för PR och  kommunikation.
E-postadress: dina.eveneus@svensktfriluftsliv.se
Mobil: 072-0116123

 

Christina Frimodig
Utredare Friluftslivets år
E-post christina.frimodig@svensktfriluftsliv.se
Mobil 070-673 47 47

 

Ingrid Petzäll-Spires
Ekonomi och fakturahantering

 

 


Torgny Håstad
Torgny är Svenskt Friluftslivs allemansrättslige expert,
professor vid Uppsala Universitet
E-postadress: t.hastad@telia.com

 

Eje AnderssonEje Andersson
Eje är Svenskt Friluftslivs representant i PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) ett system för certifiering av miljövänligt och resurshushållande skogsbruk och FSC Forest Stewardship Council (Skogsförvaltningsrådet).
E-postadress: eje.andersson@svensktfriluftsliv.se

Medlemsorganisationer