Medarbetare


Ulf Silvander
Ulf är Svenskt Friluftslivs generalsekreterare.
E-postadress: ulf.silvander@svensktfriluftsliv.se
Mobil: 070-433 51 47


Elisabeth Rytterström
Elisabeth ansvarar för hanteringen av bidragsansökningar.
E-postadress: elisabeth.rytterstrom@svensktfriluftsliv.se
Mobil: 070-360 84 86

 

Dina SFDina Evenéus
Dina ansvarar för PR och  kommunikation.
E-postadress: dina.eveneus@svensktfriluftsliv.se
Mobil: 072-0116123

 

Anna IsmarkerAnnika Ismarker
Projektledare Luften är fri
E-post: annika.ismarker@svensktfriluftsliv.se
Mobil 0708-575729 

Sanna AmelnSanna Ameln
Kommunikatör Luften är fri
Mobil: 070-646 26 56
E-post: sanna.ameln@svensktfriluftsliv.se

 

Ylva BernerYlva Berner
Samordnare Luften är fri
Mobil: 070-635 93 22
E-post: ylva.berner@svensktfriluftsliv.se

 

Johan FaskungerJohan Faskunger
Samordnare/Utredare Luften är fri
Mobil: 070-272 33 99
E-post: johan.faskunger@svensktfriluftsliv.se

 

Ingrid Petzäll-Spires
Ekonomi och fakturahantering

 

 


Torgny Håstad
Torgny är Svenskt Friluftslivs allemansrättslige expert,
professor vid Uppsala Universitet
E-postadress: t.hastad@telia.com

 

Eje AnderssonEje Andersson
Eje är Svenskt Friluftslivs skogsexpert och representant i PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) ett system för certifiering av miljövänligt och resurshushållande skogsbruk och FSC Forest Stewardship Council (Standardkommittén).
E-postadress: eje.andersson47@gmail.com

 

Medlemsorganisationer