Medarbetare


Ulf Silvander
Ulf är Svenskt Friluftslivs generalsekreterare.
E-postadress: ulf.silvander@svensktfriluftsliv.se
Mobil: 070-433 51 47

Elisabeth Rytterstroem
Elisabeth Rytterström
Elisabeth ansvarar för hanteringen av bidragsansökningar.
E-postadress: elisabeth.rytterstrom@svensktfriluftsliv.se
Mobil: 070-360 84 86

Dina SF
Dina Evenéus
Dina ansvarar för PR och  kommunikation.
E-postadress: dina.eveneus@svensktfriluftsliv.se
Mobil: 072-0116123


Ingrid Petzäll-Spires
Ekonomi och fakturahantering


Torgny Håstad
Torgny är Svenskt Friluftslivs allemansrättslige expert,
professor vid Uppsala Universitet
E-postadress: t.hastad@telia.com

 

Eje AnderssonEje Andersson
Eje är Svenskt Friluftslivs representant i PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) ett system för certifiering av miljövänligt och resurshushållande skogsbruk och FSC Forest Stewardship Council (Skogsförvaltningsrådet).
E-postadress: eje.andersson@svensktfriluftsliv.se

Medlemsorganisationer