Svenskt Friluftsliv skriver replik på Sven-Erik Österbergs inlägg i Norrbottens-Kuriren

9 oktober, 2017

Lördagen den 7 oktober 2017 publicerade Svenskt Friluftsliv en replik i Norrbottens-Kuriren med anledning av Sven-Erik Österberg inlägg om vikten av friluftsliv och natur för...

Friluftsliv och natur viktiga resurser för länets utveckling

5 oktober, 2017

Sven-Erik Österberg, landshövding i Norrbotten skriver i Norrbottens-Kuriren om hur viktig friluftsliv och natur är för folkhälsan - men också för att utveckla...

Ute med P1

28 september, 2017

Lyssna på P1:s program om friluftsliv där de möter människor som dras till äventyret och avkopplingen i naturen.

Sänds varje vecka - måndagar kl 10.35.

Eller när...

Sportfiskarna söker medlemsansvarig och tävlingsansvarig

26 september, 2017

Vill du jobba på Sportfiskarna och bidra till att fisket blir bättre och till att rekrytera nya generationer sportfiskare? Är du intresserad av att jobba för en...

Nyttan med lek på gröna utegårdar behöver bli mer känd

13 september, 2017

Pressmeddelande från Naturvårdsverket 2017-09-12

Naturvårdsverket lät Sifo fråga allmänheten hur viktigt det är att förskolor och skolor har en grön utegård med träd...

Ansök om LONA-bidrag – senast den 1 december 2017

12 september, 2017

Den lokala naturvårdssatsningen (LONA) ska stimulera kommunernas och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang.

Kommuner kan ansöka om LONA-bidrag, men även...

Oron för fästingsmittor ändrar våra friluftsvanor

12 september, 2017

Rädslan att bli smittad av de fästingburna sjukdomarna TBE och borrelia har förändrat svenskarnas friluftsvanor. I en ny avhandling uppger 20 procent av de tillfrågade att de...

Människan blir lyckligare av friluftsliv!

6 september, 2017

På Friluftskonferensen i Linköping talade Kajsa Mickelsson från Folkhälsomyndigheten om hälsoeffekter av att vistas i naturen.

"Man får minskade stressnivåer genom att...

Svenskt Friluftslivs remissvar på – (SOU 2017:39) Ny dataskyddslag – kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning

29 augusti, 2017

Svenskt Friluftsliv har den 22 augusti 2017 svarat på remissen om "Ny dataskyddslag - kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning", och anser att en stor brist i...

”Forest bathing” är den nya hälsotrenden i USA skriver Washington Post

18 augusti, 2017

"Forest bathing" är ett uttryck som kommer från Japan och där människor besöker skogen av hälsoskäl och tar in den med alla sina sinnen. År 2001 tillbringade 87% av alla...

Medlemsorganisationer