19 miljoner att ansöka om i årets utlysning hos Stiftelsen Skogssällskapet

2 september, 2020

Nu har Stiftelsen Skogssällskapets årliga utlysning öppnat. Tillsammans med närstående stiftelser kommer 19,1 miljoner kronor att delas ut.

Stiftelsen Skogssällskapet finansierar i första hand behovsmotiverad forskning inom skogshushållning och naturvård. För att bidra till att forskningsresultat och befintlig kunskap kommer till användning kan Skogssällskapet även ge anslag till kommunikation och kunskapsspridning som tar sin utgångspunkt i skogshushållning och naturvård. Inom naturvårdens områden kan bidrag beviljas inom andra områden än forskning, förutsatt att de ligger inom stiftelsens tolkning av begreppet naturvård.

Alla som tillhör universitet, högskolor, forskningsinstitut och lärosäten i Sverige och Finland inbjuds att söka medel. Ideella organisationer kan söka medel om projektet ifråga kommer att bedrivas enligt vetenskapliga metoder eller, inom naturvårdens områden, på annat sätt bidrar till stiftelsens ändamål.

Skogssällskapets utlysning, om 15 miljoner kronor, är öppen till och med den 12 oktober. Skogssällskapets fyra närstående stiftelser lyser samtidigt ut 4,1 miljoner kronor. Sista ansökningsdag till de närstående stiftelserna är 15 november.

Mer information om Skogssällskapets och närstående stiftelsers utlysning finns på Skogssällskapets webbplats.

Välkommen med din ansökan!

Läs om ansökningsförfarandet här.

Medlemsorganisationer