Allemansrätten: Mossplockare dömdes för stöld

10 februari, 2012

Artikel Mossplockare dömdes för stöld, Kristianstadsbladet: Är mossplockning en del av allemansrätten eller att betrakta som stöld? Stöld, enligt tingsrätten i Hässleholm. I domen skriver tingsrätten att det rör sig om plockning i relativt stor omfattning i exploateringssyfte. Stora jordytor har frilagts som följd. Tingsrätten finner att marken skadats och att återväxten kommer att ta flera år i anspråk.

Medlemsorganisationer