Allemansrätten nu med på Sveriges förteckning – Levande Traditioner!

31 januari, 2018

Den 26 januari 2011 ratificerade Sveriges regering Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet och gav från årsskiftet Institutet för språk och folkminnen ett treårigt uppdrag, att som samordnande myndighet utveckla arbetet med tillämpningen av konventionen i Sverige.

Nu har allemansrätten lyfts och lagts på den nationella förteckningen som institutet har upprättat. Syftet med förteckningen är att inspirera och förmedla kunskap om metoder för tryggande och vidareförande, engagera allmänheten samt skapa samarbeten mellan olika aktörer.

Du hittar förteckningen här.

Medlemsorganisationer