Anslaget till friluftslivet ger människor ett rikt friluftsliv

4 juni, 2014

Effekterna i samhället är stora i förhållande till bidragets storlek, framförallt när det gäller folkhälsan. Det konstaterar Naturvårdsverket i sin återrapportering av effekterna till regeringen. Läs mer och ta del av återrapporteringen på Naturvårdsverkets hemsida.

Medlemsorganisationer