Ansök om LONA-bidrag – senast den 1 december 2017

12 september, 2017

Den lokala naturvårdssatsningen (LONA) ska stimulera kommunernas och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang.

Kommuner kan ansöka om LONA-bidrag, men även intresseorganisationer kan anmäla projekt. Projekten ska genomföras antingen i kommunens egen regi eller av en lokal aktör som tecknat avtal med kommunen.

Det är alltid kommunen som är ansvarig, från ansökan fram till slutrapportering. Projekttiden kan vara upp till fyra år. Nästan samtliga kommuner har fått del av LONA sedan starten 2004. Naturvårdsverket fördelar årligen medel till länsstyrelserna som beslutar om bidrag till kommunerna.

Projekt som får bidrag ska redovisa sin verksamhet varje år.

Ansök i LONA-registret, senast 1 december 2017

Ansökningstiden för bidrag för 2018 går ut 1 december 2017. Ansökan gör du i LONA-registret. Skicka också ett underskrivet exemplar av ansökan till länsstyrelsen med post, senast den första december.

Läs mer om hur du ansöker här.

Medlemsorganisationer