Debatt: Lämna inte friluftsorganisationerna i sticket!

29 juni, 2020

Idag publicerar Göteborgsposten en debattartikel från Svenskt Friluftsliv.

Coronapandemin drabbade oss precis när våren stod för dörren. När det stod klart att många behövde arbeta hemifrån – fick friluftslivet ett stort uppsving. Men på grund av Folkhälsomyndigheten restriktioner har friluftsorganisationerna drabbats hårt ekonomiskt. Lämna oss inte vind för våg, skriver Per Klingbjer, Svenskt Friluftsliv.

Ut på snirkliga vägar i naturområden och parker. Fram med metspöt och iväg till en liten sjö. Aldrig har väl natur och utevistelse varit så uppskattat för oss i Sverige. Friluftsliv gör oss glada och friska. Men pandemin – har det visat sig – har även ett pris för de som i stor utsträckning organiserar friluftslivet, friluftsorganisationerna.

Att människor verkligen tog sig ut i naturen vittnar fulla parkeringsplatser nära skog och sjöar på, under årets första månader. Även i stadsnära natur ökade närvaron vid vandringsstråken. Ibland blev det helt enkelt kö på stigarna – och det blev nödvändigt att traska rakt in i skogen för att få lite utrymme.

Flera av Svenskt Friluftslivs medlemsorganisationer har också sett ett fantastiskt uppsving både i form av nya medlemskap men också i aktiviteter. STF är en organisation som fått 15 000 nya medlemmar under våren. Sportfiskarna har under våren ökat sin fiskekortsförsäljning med närmare 100 procent. Friluftsfrämjandet har nått en miljon personer med budskapet – Skogsmulles utmaning.

Friluftsorganisationernas arbete har resulterat i att både unga och äldre åter har tagit sig ut i naturen. Många har haft möjlighet att fiska eller ströva i skogen mellan möten i Zoom, Skype eller Teams. Att vi är ute visar att friluftsliv är viktigt och att friluftsorganisationerna behövs. Men på grund av coronapandemin är allt inte som det ska.

STF har exempelvis varit bakbundna under våren på grund av de begränsningar som Folkhälsomyndigheten gick ut med avseende inrikes resor. De har inte har kunnat ta emot gäster i den utsträckning de brukar – vilket har gjort att de drabbats ekonomiskt. Sportfiskarna har fått ställa in större arrangemang och sett minskade intäkter och Friluftsfrämjandet begränsar sitt aktivitets- och utbildningsutbud och anpassar det till Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Ideella organisationer har inga starka balansräkningar och under pandemin har de drabbats precis som kulturen och idrotten.

Friluftsorganisationerna gör allt vad de kan för att vara på plats – men ekonomin faller sönder även för dem. De har redan förlorat uppskattningsvis 100 miljoner kronor från det att coronapandemin slog till. Eftersom det finns en stor osäkerhet mot vilken framtid Sverige går – finns stor oro för att ekonomin dräneras än mer. Det är viktigt att friluftsorganisationerna ekonomiskt inte lämnas vind för våg. De behöver finnas både under och efter pandemin.

Per Klingbjer
Ordförande
Svenskt Friluftsliv

Läs debattartikeln i Göteborgs-Posten här.

Medlemsorganisationer