Fler friluftsaktiviteter för barn och unga 2018!

17 januari, 2018

Pressmeddelande 
23 friluftsorganisationer delar år 2018 på det totala statsanslaget om 47,8 miljoner kronor. Av statsanslaget viks 24,2 miljoner kronor till organisationsbidrag och 23,6 miljoner kronor till verksamhetsbidrag (projekt). Friluftsorganisationerna arbetar målmedvetet med att aktivera barn, ungdomar och vuxna i alla samhällsgrupper som bidrar till fysisk aktivitet och till att skapa sociala sammanhang.

– Fysisk aktivitet är en av grunderna för en god folkhälsa. Vi är därför glada över att regeringens anslag för år 2018 ger friluftsorganisationerna möjlighet att bidra till friluftsliv, rörelse och aktivitet för våra barn och unga. Regeringen skriver i budgetpropositionen att de ”anser att förutsättningarna för människor att utöva friluftsliv fortsatt bör utvecklas.” Vi tycker det är ett särskilt glädjande besked då vi ser hur stillasittande och inaktivitet ökar i vårt samhälle, säger Ulf Silvander, generalsekreterare för Svenskt Friluftsliv.

Läs hela pressmeddelandet här.

 

Medlemsorganisationer