Fokus på vad vi kan göra tillsammans främjar friluftslivet – Friluftslivets års kommunikatör Sanna Ameln möter Peter Helander, Centerpartiets talesperson för idrott och besöksnäring

27 maj, 2020

Bakgrund

Att bo i dalarna menar Peter är som att bo mitt i friluftslivet. Det är en stor tillgång att kunna kliva ut från huset och rakt in i skidspåret. Även i Stockholm ser man personer på tunnelbanan med ett par skridskor över axeln – ett bevis på att traditionen att nyttja naturen är stark i Sverige. Peter är själv engagerad i IFK Mora och Vasaloppet. I Dalarna finns ett stort kulturintresse och stark idrottsrörelse.

Likheter och olikheter mellan friluftsliv och idrott

Som djupt engagerad i idrotten, tycker Peter att det är en märklig fördelning av budget mellan idrott och friluftsliv, då det finns så många lika värden; fysisk aktivitet, välbefinnande och naturnära upplevelser för att nämna några. Även om tävlingsmomentet är det som Peter anser skiljer idrott och friluftslivet åt, finns det något i människans natur att vilja besegra elementen. Att trotsa dåligt väder, åka nio mil på skidor eller på andra sätt utmana sig själv.

Tydligare information kring friluftsliv på den politiska agendan

På frågan om vilka frågor om friluftsliv som finns på den politiska agendan tar Peter upp allemansrätten och utmaningen kring en eventuell lagstiftning. Idag är allemansrätten en hävd som ser olika ut i olika delar av landet och därför ser Peter en fara med att en lagstiftning både kan ge för stora begränsningar och för stora friheter. Även om lagstiftningen kan göra allemansrätten tydligare, föredrar Peter att hålla fast vid bättre och tydligare information.

Andra frågor som Peter tar upp är vikten av att fortsätta satsningar på underhåll av leder och skyltning. Om vi går mot sämre tider, till följd av Coronakrisen, finns det risk att dessa delar nedprioriteras. I Dalarna har det förts politiska diskussioner kring om man ska ta betalt för att nyttja preparerade och upplysta skidspår, något som också genomförts på ett antal ställen.

Entreprenörskap kring betalda naturupplevelser

Det finns en tydlig koppling mellan friluftsliv och näringsliv. Utvecklingen av entreprenörer som jobbar med guidning i den svenska naturen för utländska turister är något som Peter har följt. Han menar att det finns en betalningsvilja att vistas i naturen och att naturturister från andra länder lockas till Sverige för att se stora djur och storslagen natur. Uttalanden från turisterna vittnar om att det bästa med vistelsen ändå var att få uppleva naturen och umgås med sina nära.

Samarbete mellan skola och föreningsliv för att locka unga till naturen

Skolan är en bra plattform för att få fler unga till friluftslivet och idrotten, men Peter berättar att det är svårt att nå stadsskolorna. I Mora har idrottsföreningarna hjälpt skolorna att hålla i friluftsdagar. Det har skapat bättre förutsättningar för skolorna och uppskattats från föreningshåll då det också är en möjlighet till rekrytering. Vasaloppet utgör också en viktig del i detta då skolbarnen går delar av vasaloppsbanan. Tidigare har scouterna varit en bra inkörsport för barn in i friluftslivet, men Peters känsla är att det minskar.

Mindre fokus på pengar – mer fokus på vad vi kan göra tillsammans

Ett bra sätt för friluftsorganisationer att närma sig politiker är att ta bort fokuset från att äska pengar. Peter menar att nyckeln är att hitta andra ingångar, gärna genom att berätta vad man vill göra och hur man kan göra det tillsammans. Folkhälsoperspektivet är också en bra ingång eftersom frågan är så central inom många politiska områden och friluftslivet har mycket att bidra i frågan. Som mötesplats nämner Peter Riksdagens friluftsnätverk. Det finns en stor fördel i det för att knyta kontakter och skapa dialog.

Medlemsorganisationer