Fördubblat anslag inför 2022 – ger boost till friluftslivet!

Pressmeddelande 24 januari 2022

Innan årsskiftet till 2022 klubbades statens budget igenom. Där avsattes ytterligare 50 miljoner kronor till friluftslivet. Det innebär att friluftsorganisationerna under år 2022 delar på det totala anslaget om 97,8 miljoner kronor. På grund av det fördubblade anslaget delades ansökningarna upp i två omgångar. Fördelningen av statens medel till friluftsorganisationerna är nu klar.

–   Den stora mängden ansökningar visar på ett stort intresse, engagemang och nytänkande bland de sökande föreningarna – vilket vi tycker är mycket glädjande, säger Susanne Maarup ordförande för Svenskt Friluftsliv.

–  Fördubblingen av anslaget till friluftslivet kommer att bli till stor nytta för våra medlemsorganisationer. Coronapandemin har även i vår verksamhet satt sina spår i organisationerna, så det ökade anslaget är verkligen välkommet, säger Ulf Silvander generalsekreterare för Svenskt Friluftsliv.

Organisationen Svenskt Friluftsliv ansvarar för fördelningen av statsbidrag sedan år 2010.

I ansökningsomgång ett inkom totalt 74 ansökningar från 32 olika organisationer om totalt 79 miljoner kronor, varav 40 miljoner kronor i organisationsbidrag (18 ansökningar) och 39 miljoner kronor i verksamhetsbidrag (56 ansökningar). Översökningsgraden var 65 procent.

I ansökningsomgång två inkom ytterligare 38 ansökningar från 18 olika organisationer om totalt 52 miljoner kronor, varav 31 miljoner kronor i återstartsbidrag (tillfälligt organisationsbidrag) – (8 ansökningar) och 28 miljoner kronor i verksamhetsbidrag (30 ansökningar).

För att få bidrag krävs att friluftsorganisationen värnar det enkla, naturnära och långsiktigt hållbara friluftslivet, främjar hälsa och goda möjligheter att utöva friluftsliv samt ett tryggt och säkert friluftsliv, bidrar till att utveckla barns och ungdomars intresse för motion och friluftsliv, eller verkar för ökad kunskap om och hänsyn till natur- och kulturmiljön samt allemansrätten. Sammanfattning av fördelning av medel, nedan. För att ta del av hela protokollet om fördelningen besök Beslut om bidrag (svensktfriluftsliv.se)

För ytterligare information
Ulf Silvander, generalsekreterare Svenskt Friluftsliv, 070-433 51 47

Läs pressmeddelandet här.