Förslag till projektplan för Friluftslivets år 2020 har lämnats in till Naturvårdsverket

30 november, 2018

Friluftslivets år 2020 handlar om att lyfta friluftslivet, att få många nya människor att vara ute och att visa upp alla de värden som friluftslivets har. Samtidigt är Friluftslivets år 2020 ett stort samarbetsprojekt mellan alla de organisationer och personer som vill delta. 

Under 2018 har massor av organisationer och personer bidragit till planeringen av Friluftslivets år 2020. Både Svenskt Friluftsliv och Naturvårdsverket har tagit beslut om att starta förberedelserna, trots att budgeten ännu inte är beslutad. 

Arbetet startar 2019 med förberedelser, 2020 genomförande och 2021 uppföljning/utvärdering.  

Friluftslivets år 2020 består av tolv leveranser som manifesteras under en månad i taget (men kan genomföras under hela året). Vilken leverans som sker vilken månad kan ändras. 

Jan                       Invigning Friluftslivets år 2020
Feb                      Ambassadör friluftsliv
Mars                    Friluftskompis
April                    Hela Sveriges friluftsdag
Maj                      Friluftsliv i skyddad natur
Juni                     Äta ute
Juli                       Sova ute
Aug                      Jag har aldrig…
Sept                     Gilla friluftslivet
Okt                      Lära ute
Nov                      Må bra ute
Dec                      Dialog friluftsliv 

Till de tolv kopplas ett aktivt arbete med:

  • sociala medier och PR
  • mobilisering och engagemang
  • forskningskonferens
  • fördelning av medel
  • uppföljning/utvärdering

För att skapa engagemang finns ett nätverk för samarbete med alla partners, ett nätverk för kommunikation/events och fem arbetsgrupper. Vi hoppas att alla samarbetspartners vill delta i arbetsgrupper, genomföra aktiviteter, kommunicera och motivera den egna organisationen. Svenskt Friluftsliv leder arbetet, kommunicerar och har kontakt med alla partners. Naturvårdsverket har kontakt med myndighetsnätverk, departement och följer upp satsningen.

Målgrupper för Friluftslivets år 2020 är personer som är ovana vid att vara ute. Alla som gillar att vara ute kan blir ambassadörer för Friluftslivets år 2020.

Strategin är att:

  • Projektet genomförs i samverkan mellan 150 organisationer
  • Vi jobbar med det hållbara och i första hand det enkla och tätortsnära friluftslivet
  • Vi får 1000 blommor att blomma. Alltså genomför organisationerna de aktiviteter som de tycker är bäst
  • Vi använder kommunikation som bygger på digital teknik och forskningsbaserad kunskap
  • Vi genomför projektet så att begreppet friluftsliv breddas till att handla om en naturnära livsstil där alla friluftslivets värden får plats – hälsa, förståelse för natur och kultur, sysselsättning och samarbete.

Vi hoppas att du och din organisation vill vara med i Friluftslivets år 2020.

Kontakt:

Christina Frimodig
Utredare Friluftslivets år 2020
E-post: christina.frimodig@svensktfriluftsliv.se
Mobil: 070-673 47 47

 

Läs projektplanen här.

Budget.

PP-presentation Friluftslivets år 2020

Medlemsorganisationer