Förstudie Friluftslivets år 2020

14 mars, 2018


Kan vi få fler att uppleva naturen och lyfta friluftslivet under ett Friluftslivets år 2020? Hur kan friluftslivets år se ut och hur kan friluftslivets aktörer jobba tillsammans? Just nu pågår en förstudie där vi samlar tankar och idéer från många olika aktörer.

Under 2018 ska vi arbeta fram ett förslag till ett Friluftslivets år 2020 tillsammans med ideella organisationer, länsstyrelser, kommersiella aktörer, myndigheter och kommuner. Förslaget ska sen ligga till grund för beslut om friluftslivets år ska arrangeras. Förhoppningen är också att friluftslivets aktörer börjar fundera över vad de kan bidra med under friluftslivets år 2020.

Svenskt Friluftsliv genomför förstudien och Naturvårdsverket finansierar. Förstudien ska vara klar i slutet av november 2018.

Har du tankar och idéer hör gärna av dig.

Kontakt
Christina Frimodig
Utredare Friluftslivets år 2020
E-post: christina.frimodig@svensktfriluftsliv.se
Mobil: 070-673 47 47

Medlemsorganisationer