Friluftslivet roll före och efter Corona – Friluftslivets års kommunikatör Sanna Ameln möter Christer Nylander, kulturpolitisk talesperson för Liberalerna

19 augusti, 2020

Bakgrund 

Som gammal fotbollsspelare har Christer ett stort behov av att röra sig. Eftersom fotbollen är lagd på hyllan, började Christer löpträna ungefär samtidigt som han inledde sin politiska bana. Sedan dess har det blivit ett antal maraton och numer allt fler terränglopp. Christer tycker att springa i terräng är mycket roligare än att nöta asfalt. Det är ett bra sätt att komma ut och få distans.

 

I politiken brinner Christer framförallt för utbildningsfrågor och frågor som berör personlig utveckling. Som ordförande i kulturutskottet tycker han att de båda områdena ligger nära varandra eftersom båda handlar om att lära sig mer om sig själv och sin omvärld.

 

Fokus borde ligga på de positiva effekterna

Christer anser inte att friluftslivet får den plats i den politiska debatten som den kanske förtjänar. Möjligtvis om man mäter den mot budget, men inte utifrån folkhälsoperspektivet, där han anser att de positiva effekterna som friluftslivet för med sig får för lite utrymme. Ofta tycker han att politiker använder konkreta delar ur friluftslivet som instrument för att uppnå andra saker. Ta till exempel vattenskoter som ju har varit en omdebatterad fråga denna sommar. Då är det lätt att fokus landar på de negativa effekterna när den viktiga frågan egentligen handlar om att folk ska få bättre hälsa.

 

Det unika med Sverige ger möjlighet till friluftsliv för alla

Många ärver vanan av friluftsliv från sina föräldrar och Christer tror att det är lättare att känna sug när man vuxit upp nära naturen. Därför vill Christer vill lyfta upp vikten av att nå nya grupper som inte har haft dessa förutsättningar under sin uppväxt. Ett exempel är personer med utländsk bakgrund, som kanske inte har dessa förutsättningar hemifrån. Här tror Christer att det tätortsnära friluftslivet är något som kan råda bot på det. Sen har vi det svenska föreningslivet, som inte förekommer på samma sätt i andra länder, som erbjuder en möjlighet för alla att nyttja naturen, vilket ger en stor fördel i att hitta aktiviteter för alla.  

 

Friluftslivet en viktig del i civilsamhället

I år har varit ett tufft, men samtidigt intressant år, med anledning av Corona. Med de begränsningar som pandemin har medfört har många sökt sig till naturen i brist på andra aktiviteter. Hemarbete har gjort att människor har sökt sig ut för att ersätta vardagsmotionen till och från jobbet samt för att få social samvaro. Vad Christer tycker är intressant är att se vad vi kan dra för slutsatser av detta. Bryr vi oss mer om varandra? Kommer fler fortsätta att arbeta hemma och hur kan arbetsgivare då se till att medarbetarna fortsätter att må bra? I olika återstartsprogram i olika partier har man redan börjat titta på dessa faktorer och hur det kommer påverka vårt samhälle på sikt.

 

Vad man tror är att det kommer ställa krav på digitalisering och åtgärder för att motverka negativa effekter som ensamhet, brist på fysisk aktivitet osv. Under Corona ser vi tydligt vikten av ett fungerande civilsamhälle och här fyller friluftslivet en viktig funktion för att bibehålla och öka folkhälsan. Därför tror Christer att Friluftslivets år 2021 ligger helt rätt i tiden och att man inom projektet kan skapa arenor och nyttiga samtal kring dessa bitar.

 

Utsikterna för projektet borde vara goda

Just nu ligger riksdagen i budgetförhandlingar. Projektet ligger bra till eftersom man har ögonen på friluftslivet som en bra åtgärd. Men statsfinanserna är hårt ansträngda, så det är många aspekter att ta hänsyn till. Först när förhandlingarna är klara och budgetpropositionen är lagt, vet vi mer vilka utsikter projektet har.

 

Medlemsorganisationer