Friluftslivet särskilt viktigt under 2021 där statsanslaget fördelas i ett bredare spektrum!

25 januari, 2021

Pressmeddelande 25 januari 2021

Fördelningen av statens medel till Friluftsorganisationerna är nu klar.
23 friluftsorganisationer delar år 2021 på det totala statsanslaget om 47,8 miljoner kronor. Av statsanslaget viks 27,4 miljoner kronor till organisationsbidrag och 20,4 miljoner kronor till verksamhetsbidrag (projekt).

Under året har Sverige drabbats av pandemin som så många andra länder och naturen och friluftslivet har haft en särskild viktig funktion under året som varit och också under kommande året. Friluftsorganisationernas arbete att ta ut barn, ungdomar och vuxna i alla samhällsgrupper ut i naturen är viktigt för folkhälsan!

– Det känns särskilt viktigt i år att fördela de statliga medlen så att många ges möjlighet att kunna aktivera sig och utöva friluftsliv. Många bra projekt kommer under året bidra till mer välmående hos befolkningen, säger Ulf Silvander generalsekreterare för Svenskt Friluftsliv.

Organisationen Svenskt Friluftsliv ansvarar för fördelningen av statsbidrag sedan år 2010. Totalt inkom 72 ansökningar från 32 olika organisationer om totalt 68 MSEK, varav 31 MSEK i organisationsbidrag (17 ansökningar) och 37 MSEK i verksamhetsbidrag (55 ansökningar). Översökningsgraden var nästan 50 procent.

För att få bidrag krävs att friluftsorganisationen värnar det enkla, naturnära och långsiktigt hållbara friluftslivet, främjar hälsa och goda möjligheter att utöva friluftsliv samt ett tryggt och säkert friluftsliv, bidrar till att utveckla barns och ungdomars intresse för motion och friluftsliv, eller verkar för ökad kunskap om och hänsyn till natur- och kulturmiljön samt allemansrätten.

Sammanfattning av fördelning av medel, se bifogad pressmeddelande. För att ta del av hela protokollet om fördelningen besök www.svensktfriluftsliv.se/bidrag.

För ytterligare information
Ulf Silvander, generalsekreterare Svenskt Friluftsliv, 070-433 51 47

Läs pressmeddelandet här.

 

Medlemsorganisationer