Friluftslivets år skjuts fram

24 januari, 2019

Den statliga budgeten för naturfrågor är sänkt med ungefär hälften. Det gör att vi inte får medel till att förbereda Friluftslivets år under 2019. 

Vi har förhoppningar om att budgetläget ser bättre ut under nästa år, men vet naturligtvis inte hur budgeten ser ut inför 2020. Det finns därför en möjlighet att skjuta Friluftslivets år ett år framåt i tiden. Vi hoppas att vi kan ”spara” användningen av Friluftslivets år till dess att vi får medel för en gemensam, större satsning över hela landet. Vi tänker förberedelser under 2020 och genomförande 2021.

Just nu arbetar Naturvårdsverket med budgetunderlag för 2020-2022 som lämnas till regeringen i vår. I beredningen finns Friluftslivets år med, så förhoppningen är att det ska finnas med även i det slutliga budgetunderlaget. Svenskt Friluftsliv uppvaktar den nya regeringen och enskilda riksdagsledamöter i frågan.

Läs projektplanen här.

Den 19 oktober 2018 hölls ett webbmöte om Friluftslivets år 2020. Vill du ta del av mötet, klicka här.

 

Medlemsorganisationer