Gör naturen till allas vardagsrum – Friluftslivets års kommunikatör Sanna Ameln möter Maria Gardfjell, miljöpolitisk talesperson i Miljöpartiet

8 maj, 2020

Bakgrund

Riksdagsledamot, vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet. Miljöpartiets miljöpolitiska talesperson med ansvar för landsbygd, jordbruk, skogsbruk och fiske. Fältbiolog. Innan Maria kom in i riksdagen var hon kommunalråd i Uppsala.

Skolan har en viktig roll för friluftslivet

Att få ut barn i naturen anser Maria vara ett viktigt samhällsarbete. Skolan kan bedriva pedagogiskt arbete utomhus och lära barn mer om naturen så det känns tryggt att ge sig ut. Lektioner i allemansrätt och orientering ingår i läroplanen, men planeras att tas bort. Detta är något som Maria, och flera med henne, ställer sig kritisk till. Kanske kan man se en öppning av detta när politiker mer och mer ser nyttan med friluftsliv. Maria menar att samverkan mellan olika aktörer är avgörande för att lyfta friluftslivet och att hitta aktiviteter som ger ovana personer en trygghet i att befinna sig i naturen.

Mer kunskap ger ökad trygghet

Trygghet och säkerhet i naturen är något som Maria gärna vill lyfta fram. Vi ser inte minst i Coronatider att det är viktig att tänka säkerhet och trygghet. För att säkerställa det behövs kunskap. Här spelar både friluftsföreningar och dess medlemmar en viktig roll som kunskapsbärare och opinionsbildare. Maria menar att de som är vana delar med sig av sin kunskap så fler känner trygghet i att vistas i naturen. På så sätt skapar vi också en större säkerhet kring friluftslivet så andra samhällsbärande funktioner inte blir belastade. Maria tar upp exempel som fjällvandringar inför sommaren. Här gör kunniga aktörer samhällsnytta och förebygger olyckor genom att sprida kunskap om att t ex läsa karta och kompass eller göra upp eld.

Gör naturen till allas vardagsrum

Om att få ut personer som normalt inte rör sig ute i naturen menar Maria handlar om att alla ska känna sig välkomna. Det handlar både om att göra naturen till allas vardagsrum med grillplatser och anlagda leder och stigar, men också om att återigen de vana delar med sig av sin kunskap till de ovana. De vana kan dela med sig av sina smultronställen till nya personer och själv upptäcka nya platser. För att nå dessa personer tror Maria att goda förebilder är ett sätt att få fler att nyttja friluftslivet.

  • Begreppet friluftsliv är egentligen ett ganska dåligt begrepp, då många förknippar det med avancerade aktiviteter som kräver utrustning, att man lagar mat över öppen eld osv, menar Maria. Men, friluftslivet kan också vara en skön promenad i naturen. Den mest växande delen av friluftslivet är för de som försöker hålla efter sin hälsa.

Folkhälsan – en prioriterad fråga för många politiker

Folkhälsofrågan är aktuellt inom många politiska områden. Friluftsliv är en partipolitiskt obunden fråga som personer inom alla partier värnar om. Det är därför hälsofrågan inom friluftslivet är en aspekt att lyfta särskilt, då även politiker inom andra områden värnar om den.

Är strandskyddets dagar räknade?

Förutom allemansrättens viktiga funktion lyfter Maria även strandskyddet som friluftslivets bästa vän. De mest populära stråken för friluftslivet är kring landets sjöar och hav. Men idag finns det få oexploaterade stränder kvar. Strandskyddet är under utredning och därför är detta en fråga som är värd att lyfta av friluftsorganisationer som ett viktigt incitament för att värna om friluftslivet. Genom dialog med politiker på orten, som ofta själva är engagerade i föreningsliv, kan friluftsorganisationerna bidra till att öka kunskapen och förståelsen för friluftslivet.

 

 

Medlemsorganisationer