Hållbarhetspolicy för Svenskt Friluftsliv

Beslutad av styrelsen 2022-03-10

Inledning
I denna hållbarhetspolicy för Svenskt Friluftsliv beskrivs hur organisationen genom sin verksamhet kan bidra till ett mer hållbart samhälle. Det huvudsakliga syftet är att sätta riktlinjer för hur hållbarhetsarbetet i verksamheten ska bedrivas. Svenskt Friluftsliv har ambitionen att friluftslivet i Sverige ska vara socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart. Policyn beskriver utgångspunkterna för detta, vägledande principer, hur Svenskt Friluftsliv kan bidra till en hållbar utveckling, samt ansvar och roller.

Läs Hållbarhetspolicyn för Svenskt Friluftsliv här.