Information om Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR)

29 maj, 2018

Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR) började gälla den 25 maj 2018. Den omfattar ideella föreningar, företag och myndigheter i EU-länderna. De ideella organisationerna behöver  se över hur, vad och varför ni lagrar personuppgifter. Troligen kommer ni att behöva göra vissa åtgärder för att uppfylla förordningen. Samverkande Organisationer (SVO) är ett nätverk av nio stycken ideella organisationer (Aktiespararna, Svenska Brukshundklubben, Företagarna, Jägareförbundet, Svenska Kennelklubben, Svenska Kryssarklubben, Sportfiskarna, Skattebetalarna och Villaägarna) som har tagit fram en handbok som kan underlätta för ideella föreningar att uppfylla Dataskyddsförordningen. Varje förening måste dock själva ansvara för lagring av personuppgifter. Eventuella frågor skall ställas till Datainspektionen som regelbundet uppdaterar sin hemsida. Svenskt Friluftsliv hoppas dock att denna handbok ska kunna underlätta för medlemsorganisationerna att uppfylla kraven.

För mer information – läs här i Handboken.

Blankett för Registerhantering – läs här.

Medlemsorganisationer