Information till civilsamhället med anledning av coronaviruset

1 juni, 2020

MUCF har, med anledning av coronavirusets spridning, fått i uppdrag av regeringen att sammanställa och sprida nödvändig information till organisationer inom civilsamhället.

Det kan till exempel handla om information om hur statens generella stödinsatser påverkar civilsamhället, frågor om bidragsregler, uppskjutna årsmöten, arbetsgivarfrågor, idéburna aktörer i välfärden och tillämpningen av lagar och regler som rör civilsamhället.

Läs mer här.

Medlemsorganisationer