Inskränker naturreservaten allemansrätten?

27 augusti, 2012

Länsstyrelsen Dalarna kommer att tillsammans med övriga länsstyrelser i landet gå igenom föreskrifterna i naturreservaten. Det får blandade reaktioner. Klättrare hoppas på större tillgång till klippor. Naturskyddsföreningen ser inget behov av översynen. Läs artikeln Reglerad natur från skilda perspektiv (Dalarna).

Medlemsorganisationer