Krönika – Grönstrukturerna är viktiga för vårt välmående

11 juni, 2019

För ett par veckor sedan kom SKL:s (Sveriges Kommuner och Landsting) rapport om det ekonomiska läget i kommunerna och regionerna. Den visade att kostnaderna för välfärden stiger – vilket har gjort att var tredje region och nästan var fjärde kommun hade underskott 2018. Nu krävs nya arbetssätt och ökad finansiering från staten, skrev rapportskrivarna.

Samtidigt så ser vi att det finns än mer information om hur stillasittande våra medborgare är och vilka risker det kan innebära inför framtiden. Vi har alltså en situation där kommunernas finanser är dåliga och färre människor än tidigare är engagerade i att komma ut och röra på sig. Det är en riktig utmaning, men här kan det finnas en öppning. Att ta sig ut i naturen är förenat med relativt små kostnader. Naturen i sig är gratis men det behöver vara lätt att kunna ta sig dit. Vi tror att det underlättar om det finns grönstrukturer nära boendet. Många i vårt avlånga land bor mitt i en skog eller ett fjäll, men en hel del bor i tätorter, förorter eller i stora städer. Där behöver varje träd och dunge värnas.

Svenskt Friluftslivs 26 medlemsorganisationer arbetar en hel del tätortsnära och behöver den befintliga parken, gräsmattan eller skogsbrynet för att kunna ta ut människor så att de får uppleva friluftsliv. Vi ser att när vi väljer boende så är naturen viktig, vi omger oss gärna med träd, gräs och grenar. När vi är i naturen så sjunker våra stressvärden bara efter några minuter, så naturen nära större samhällen kan inte nog underskattas. Snarare så bör grönstrukturerna byggas ut – än som emellanåt händer – att deras yta minskas eller helt tas bort. Vi mår bra av att ha humlor och blommor, träd och skrikande fåglar runt oss – även om vi bor i en tätort.

Ulf Silvander
Generalsekreterare
Svenskt Friluftsliv

Medlemsorganisationer