Krönika – Våren gör mig glad!

16 april, 2021

Nu är det bara dagar kvar tills att körsbärsträden står i full blom. Vi ser det. De tar sats. Och plötsligt exploderar de rosa blommorna. Det är ett vårtecken. Det gör oss glada.

Att riksdagens kulturutskott nu beslutat att genomföra en uppföljning och utvärdering av området friluftsliv – gör mig också glad denna vår! Fyra av de tio friluftspolitiska målen ska särskilt följas upp och ”Ett rikt friluftsliv i skolan” är ett av dem. Idag brottas skolan med en mängd hinder – som gör att elever inte får den tillgång till friluftsliv som de har rätt till. Några av orsakerna uppges vara lektionernas längd, tillgången på vuxna för att ta ut en grupp i naturen och skolans lokalisering. En frågeställning som rapporten funderar på att ställa och som jag också tycker verkar intressant är – Varför har friluftsliv och utevistelse inte en stark ställning (i skolan – min anm.) i realiteten trots att det finns ett starkt stöd i styrdokumenten?

Att se till att alla Sveriges elever får tillgång till aktiviteter inom området friluftsliv borgar för att de får möjlighet till rörelse utan krav på prestation. Rörelse är grunden för vår folkhälsa och naturen är en plats där vi som människor också mår bra!

Av de tio friluftspolitiska målen är det endast ett mål som visar tydlig negativ utveckling – och det är just ”Ett rikt friluftsliv i skolan”. För att kunna ändra riktningen tror jag att det behövs ett omtag. Därför ser jag fram emot kulturutskottet utvärdering och också förslag på åtgärder – även om vi får vänta till våren 2022.

Ulf Silvander
Generalsekreterare
Svenskt Friluftsliv

 

Medlemsorganisationer