Kvinnorna har hittat spöet och håven!

8 mars, 2017

Ungefär en tredjedel av fritidsfiskarna är kvinnor och deras andel har ökat, enligt siffror som SCB tagit fram på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten.”Till det ska räknas cirka en halv miljon barn och ungdomar som fiskar på fritiden och cirka 800 000 turister varje år som fiskar när de besöker Sverige”, säger Stig Thörnqvist, utredare på myndigheten, i ett pressmeddelande.

Totalt fiskades det drygt 11 miljoner dagar 2015, varav halva tiden från båt. Det är vanligare med fritidsfiske i sjöar och vattendrag jämfört med till havs. Abborre, gädda, öring, sötvattenskräftor, hummer, gös, lax, makrill, sill/strömming och torsk är vanliga fångster. Läs hela artikeln här.

Medlemsorganisationer