Med anledning av #vigörpatronur – uttalar sig Svenskt Friluftsliv

15 november, 2019

Två år har gått sedan #metoo-kampanjen i sociala medier satte sexuella övergrepp och trakasserier mot kvinnor i fokus. Nu har ett upprop mot sexism startat bland Sveriges jägare. Uppropet kallar sig #vigörpatronur och finns att följa på Instagram. Svenskt Friluftsliv har tagit del av detta upprop och vill framföra följande;

Friluftslivets organisationer är en viktig del av civilsamhället i Sverige. Inom Svenskt Friluftsliv finns ca 1,6 miljoner medlemskap och vi har ca 9000 ideella styrelser. I vår värdegrund tydliggörs att ”vi visar hänsyn och har stor respekt för alla människor, mångfald och naturen”. Det är en självklarhet att inom våra medlemsorganisationer ska alla människor känna sig välkomna och respekterade.

Samtidigt skall vi inte vara naiva och tro att friluftsrörelsen är förskonade från kränkande särbehandling eller sexuella trakasserier. De berättelser som framkommit i #vigörpatronur visar tydligt detta. Vi för en dialog med våra medlemsorganisationer om detta och vi avser att fortsätta dialogen för att öka kunskapen och kompetensen kring jämställdhet, inkludering och mångfald. Vi kommer vid ett kommande möte med medlemsorganisationernas Vd:ar och Generalsekreterare ta upp exempel på handlingsplaner samt genomföra utbildningsinsatser. På Svenska Jägareförbundet finns handlingsplan framtagen vilket vi anser positivt.

Vi anser att det är viktigt med ett fortsatt arbete och ett tydligt ställningstagande för att förändra den kultur som möjliggör kränkande särbehandling och sexuella trakasserier. Alla former av kränkande särbehandling och sexuella trakasserier är oacceptabla och ska inte förkomma inom Svenskt Friluftsliv och dess medlemsorganisationer.

 

Per Klingbjer (ordförande)
Susanne Söderholm (vice ordförande)
Andreas Ollinen (ledamot av styrelsen)
Maria Ros Jernberg (ledamot av styrelsen)
Åke Granström (ledamot av styrelsen)
Maria Norrfalk (ledamot av styrelsen)
Peter Fredman (ledamot av styrelsen)
Lars Lundström (ledamot av styrelsen)
Ulf Silvander (generalsekreterare)

Läs uttalandet i pdf här.

Medlemsorganisationer