Naturen läker utbrändhet bättre än mediciner

17 oktober, 2018

Studier vid Alnarps Lantbruksuniversitet, SLU, visar att naturen läker utbrändhet bättre än  mediciner och leder till lägre sjukhuskostnader.

Att naturen har en bättre läkande verkan än mediciner och andra terapier, vid till exempel utbrändhet,  det ser vi tydligt på vårt arbete med rehabiliteringsträdgården i Alnarp.

Det säger Erik Skärbäck, professor emeritus i översiktlig planering och landskapsarkitekt.

Lyssna på hela reportaget här.

Medlemsorganisationer