Naturupplevelser har blivit en folkrörelse – Friluftslivets års kommunikatör Sanna Ameln möter Anna Wallentheim, idrottspolitisk talesperson för Socialdemokraterna

10 juni, 2020

Med Anna Wallentheim pratade vi om att tänka nytt och skapa gränsöverskridande möten för att överbygga friluftslivets hinder samt skolans möjligheter att ge alla samma kunskap och erfarenhet av naturen.

Bakgrund
Anna är uppvuxen i Hässleholm och är utbildad gymnasielärare. Efter examen arbetade hon som lärare i högstadiet innan den politiska karriären tog över och hon blev invald i riksdagen 2014. Idag är Anna Socialdemokraternas idrottspolitiska talesperson och ledamot i riksdagens kulturutskott.

Skolan kan ge alla samma kunskap och erfarenhet av friluftsliv
När Anna jobbade som lärare reflekterade hon över att barnen i klassen hade väldigt olika erfarenheter av friluftsliv. Är man inte van vid naturen är det svårt att veta vilka möjligheter man har, vad man har rätt att göra i naturen och vad man kan göra tillsammans. Tid är en bristvara, både för föräldrar och barn, därför prioriterar inte alltid föräldrar att följa med sina barn ut. Anna anser att skolan spelar en viktig roll för att barn ska få samma tillgång till naturen, genom idrotts- och friluftsdagar, och möjlighet att lära sig om naturen så det känns tryggt att vistas där. Här tycker Anna att politiker och Svenskt Friluftsliv kan kroka arm och överbygga de hinder som gör att vi inte nyttjar naturen i den omfattningen vi faktiskt har möjlighet till.

Satsa på friluftslivet för folkhälsan
Under Coronatiden söker sig fler till naturen och därför tror Anna att det är taktiskt rätt att lyfta friluftslivet nu. Barn och ungdomar är viktiga grupper ur ett folkhälsoperspektiv samtidigt som vi ser att äldre mår dåligt på grund av ensamhet och isolering. Folkhälsoproblemet är något som diskuteras i många av riksdagens utskott och man hittar också lösningar. Det man missar är att många lösningar redan finns i friluftslivet. Anna önskar att andra utskott vänder sig till kulturutskottet, som hon representerar och där man jobbar med friluftsfrågor, för att kunna belysa de positiva effekter som friluftslivet ger. Istället för att satsa stora pengar inom till exempel sjukvården, anser Anna att vi ska synliggöra och stötta initiativ som redan tas i friluftlivsorganisationerna för att slippa uppfinna hjulet och spara pengar.

Skapa dialog över kunskapsgränserna
Anna upplever att diskussioner mellan politiker i olika formationer ofta är fruktsamma, men att det ibland saknas dialog över kunskapsgränserna för att lösningarna verkligen ska få vingar. Om man blandar grupper med olika kompentens som möts och löser problem tillsammans blir det lättare att ta frågorna till andra forum där lösningarna också förverkligas. Svårigheten kan vara att hitta tillfällen där alla dessa tongivande personer kan mötas fysiskt. Istället kanske en mix av fysiska och digitala möten möjliggör att fler kan delta – en erfarenhet som vi kan ta med oss från Coronatiden in i framtiden.

Tänka nytt för att överbygga hinder
Friluftslivets utmaningar är många; okunskap, urbanisering och osäkerhet hos de som inte är vana att vistas i naturen. Att tänka nytt för att överbygga hinder tror Anna är rätt väg att gå. Som exempel lyfter hon vikten av att tänka nytt när vi bygger våra städer. Det kostar mer och tar längre tid, men fler och fler öppnar upp för dessa möjligheter och Anna möter mer förståelse kring detta nu än tidigare. Genom att värna om grönområden och bygga in promenadstråk, platser för utomhusaktiviteter och spontanidrott kan vi skapa en nyfikenhet att vistas ute. Om naturen finns runt knuten även i städer, vågar sig de ovana ut mer. Det blir en inkörsport för att utforska nya naturområden, längre bort från hemmet.

Hur kan vi då tänka nytt för att nå unga? Oavsett forum så frågar sig vuxna alltid hur dessa grupper ska nås. Grejen är, säger Anna, att de rör sig på plattformar som vi inte känner oss bekväma i. Vi kan tycka och tänka vad vi vill om digitala forum, sociala medier och all tid de lägger framför skärmen, men de är där barn och unga befinner sig idag. Om vi vill att de ska förstå och upptäcka vår värld är det kanske viktigt att vi först förstår deras. Och sedan fundera på hur vi kan använda deras plattformar för att skapa nyfikenhet När Pokémon go kom slogs Anna av vilket bra sätt det är att få ut barn som man aldrig sett ute innan. På samma sätt som vi lockar ut människor genom att planera våra städer annorlunda, tror Anna att unga kan lockas ut via skärmen. Hitta ut är ett initiativ från Svenska Orienteringsförbundet som bygger på att hitta checkpoints i naturen och registrera in dem via en app. Anna berättar att när Hitta ut kom till Hässleholm, var familjer ute hela helgerna och jagar “pinnar”. Även om man inte är bekväm i naturen kommer man ut när det finns en utmaning. Nästa gång kanske man inte behöver ha telefonen med sig.

Naturupplevelser har blivit en folkrörelse
Under den här våren har naturupplevelser blivit en folkrörelse och budskapet att röra sig distanserat har nått fram. Parkeringarna vid våra nationalparker är fullproppade och skogarna kryllar av folk. Många organisationer har vuxit sig starka genom att lämna idrottshallen och samla mindre grupper för gemensamma aktiviteter utomhus. Människor saknar att vara med andra och då fyller föreningslivet en viktig funktion. I efterdyningarna av detta uppsving anser Anna att det är viktigt att Friluftslivets år genomförs. Anna har fört dialog med kulturdepartementet om detta och betonat vikten av att genomföra det som påbörjats. Nästa steg är att få med miljödepartementet helt på tåget.

Medlemsorganisationer