Nordisk handlingsplan framtagen för att stärka friluftslivet

25 april, 2018

Svenskt Friluftsliv har tagit fram en rapport tillsammans med våra systerorganisationer i Norge, Danmark och Finland. Rapporten är en redovisning av ett projekt som finansierats av Nordiska ministerrådet och som pågått under 2 år och genomfört fyra seminarier med det ideella friluftslivets organisationer i fyra nordiska länder. Rapporten föreslår en gemensam nordisk handlingsplan för att stärka friluftslivet i Norden.

Läs rapporten här.

Medlemsorganisationer