Nu öppnar bidragsutlysning för nordiska miljöprojekt

13 februari, 2018

Nu öppnar Nordiska ministerrådets bidragsutlysning inför 2019. Utlysningen är öppen för nordiska miljöprojekt inom hållbart friluftsliv samt projekt om hot mot den biologiska mångfalden.

Vem kan söka?
Nationella och regionala myndigheter, kommuner, universitet och högskolor, samt icke vinstdrivna organisationer kan söka bidraget.

Ansökningskriterier
Projekt om hållbart friluftsliv ska bidra till ett hållbart användande av natur- och kulturmiljöer. Projekten ska ge konkreta förslag till lösningar och verktyg som är användbara i Norden för att minska negativa effekterna av naturturism och friluftsliv. De projekt som berör hot mot den biologiska mångfalden ska bidra till att exempelvis minska och hindra smittspridning mellan geografiska områden och arter hindra etablering och minska utbredningen av invasiva främmande arter.

För att ett projekt ska kunna söka bidraget måste det inkludera aktörer från minst tre nordiska länder. Det måste även vara väl förankrat i de nordiska miljö- eller kulturarvsförvaltningarna. Rena forskningsprojekt finanserias inte.

Sista ansökningsdag är 18 juni 2018.
Ansökan skickas till siggaj@us.fo

Om TEG
Nordiska ministerrådets ekosystemgrupp TEG ansvarar för nordiskt samarbete inom bland annat ekosystem, biologisk mångfald och friluftsliv. Naturvårdsverket samordnar TEG på uppdrag av Nordiska ministerrådet tillsammans med den färöiska miljömyndigheten.

Mer information
Läs mer om hur du söker bidraget här

Kontaktperson: Petter Mahrs, handläggare internationella enheten,
010-698 12 41, petter.mahrs@naturvardsverket.se
Kontaktperson: Sigga Jacobsen, koordinator Faroese Environment Agency,
+298 234 346, siggaj@us.fo

Medlemsorganisationer