Nyttan med lek på gröna utegårdar behöver bli mer känd

13 september, 2017

Pressmeddelande från Naturvårdsverket 2017-09-12

Naturvårdsverket lät Sifo fråga allmänheten hur viktigt det är att förskolor och skolor har en grön utegård med träd och buskar. Knappt sex av tio svarade att det är ”mycket viktigt”. Motsvarande andel ökade till drygt sju av tio när samma fråga ställdes i kombination med informationen att gröna utegårdar gynnar barns utveckling och hälsa.

– En majoritet vet att gröna utegårdar på skolor och förskolor är mycket viktiga för barnen, men några behöver kompletterande information för att komma till insikten. Vår slutsats är att nyttan med lek på gröna utegårdar behöver bli mer känd bland allmänhet och beslutsfattare, säger Karin Skantze, projektledare på Naturvårdsverket.

Barn som går i förskolor med utegårdar av trädgårdskaraktär har bättre motorik, högre koncentrationsförmåga och färre sjukdagar, jämfört med barn vars förskolor saknar gröna utegårdar. Sambandet är konstaterat i flera studier genomförda i Sverige och USA.

Frågan som Naturvårdsverket lät Sifo ställa till allmänheten var: ”Hur viktigt är det att förskolor och skolor har en grön utegård med träd och buskar?” I den grupp som fick frågan utan föregående information svarade 57 procent att det är ”mycket viktigt”.

Läs Naturvårdsverkets hela pressmeddelande här.

Medlemsorganisationer