Oron för fästingsmittor ändrar våra friluftsvanor

12 september, 2017

Rädslan att bli smittad av de fästingburna sjukdomarna TBE och borrelia har förändrat svenskarnas friluftsvanor. I en ny avhandling uppger 20 procent av de tillfrågade att de på grund av den oron undviker att gå i skogen och plocka bär eller svamp.

I studien som är gjord vid Handelshögskolan i Göteborg, har 1 500 slumpmässigt utvalda personer runt om i landet svarat på frågor om deras riskuppfattning och skyddsbeteende när det gäller färstingar och fästingburen smitta. Över 40 procent angav att färstingbett utgjorde en ganska hög eller mycket hög risk för deras hälsa.

– Den oron har resulterat i ett ändrat friluftsbeteende och dryg 20 procent uppgav att de undviker vissa områden eller aktiviteter, till exempel att gå ut i skogen, plockar bär eller svamp, och att de håller sig till grus- och asfalterade vägar, säger Daniel Slunge, forskare vid institutionen för nationalekonomi med statistik, som står bakom avhandlingen.

TBE är en fästingburen virussjukdom som kan orsaka hjärninflammation men som går att vaccinera sig emot. De senaste åren har Folkhälsomyndigheten noterat en trend i antal ökade TBE-fall. Hittills i år har 219 fall rapporterats, vilket är långt fler jämfört med de första åtta månaderna förra året – 154 fall.

Borrelia är en fästingburen infektionssjukdom som orsakas av bakterier och som kan behandlas med antibiotika.

Eftersom borrelia inte är en anmälningspliktig sjukdom, finns inte någon riksomfattande statistik på antalet fall per år för den.

Över 60 procent av de medverkande i Slunges studie sa att de ofta eller alltid klädde sig i långbyxor och långärmat, eller kontrollerade om de blivit fästingbitna när de gått i skog och mark.

Trots detta hade en tredjedel fått ett eller flera fästingbett det senaste året och två tredjedelar hade någon gång i livet blivit biten av en eller flera fästingar.

En stor andel av de som deltog i studien kände inte till att det finns ett vaccin mot TBE. Och endast en tredjedel visste att tbe inte kan behandlas med antibiotika.

– För att bryta trenden med ökade tbe-fall är det dags att överväga om någon form av subvention bör införas för att öka andelen som vaccinerar sig, föreslår Daniel Slunge.

Läs hela artikeln i DN här.

Medlemsorganisationer