Postdok-bidrag och rekreationsprojekt nyheter i höstens utlysning från Stiftelsen Skogssällskapet

27 juni, 2017

Stiftelsen Skogssällskapets årliga utlysning är 2017 planerad till september månad och innehåller i år två nya segment – postdok-bidrag samt anslag till naturpedagogik, rekreation och integration.

Stiftelsen Skogssällskapet är en allmännyttig stiftelse som verkar för hållbar utveckling av skog och mark. Ett av stiftelsens verktyg för att uppfylla detta ändamål är att finansiera forskning och annan kunskapsutveckling om skogshushållning och naturvård. Skogssällskapet är en av Sveriges största privata finansiärer av skoglig forskning och ger vanligtvis anslag årligen.

Som en del av den ordinarie utlysningen planeras två stycken postdok-bidrag, sammanlagt upp till ca fyra miljoner kronor, att lysas ut i år. Nivån för respektive bidrag kommer ligga på upp till 1 miljon kr per år och bidraget ges i upp till två år. Inriktningarna på postdok-bidragen kommer att vara:

  • Klimatanpassat, hållbart skogsbruk
  • Skogens sociala värden och samhällsnyttor

Dessutom kommer en ny anslagskategori att inrättas. Förutom anslagskategorierna ”Forskning och kunskapsutveckling” och ”Kommunikation och kunskapsspridning”, kommer nu anslag att ges inom en kategori med inriktning mot naturpedagogik, rekreation och integration med skogen som arena. Här kan projekten ha en mer tillämpad karaktär än i de andra kategorierna och anknytning till universitet eller lärosäte är inte nödvändig.

Precis som tidigare år sker ansökan om medel från Stiftelsen Skogssällskapet i två steg. Ansökningsperioden för steg 1 beräknas vara öppen mellan den 14 september och den 12 oktober. Mer information om utlysning, inklusive aktuella datum och belopp, hittar ni härSidan kommer att uppdateras i september när styrelsen fattat beslut om årets utlysning. På sidan kan ni också anmäla ert intresse av att få nyhetsbrevet med utlysningen skickad till er via e-post.

 

Varmt välkommen med din ansökan i höst!

 Skogssällskapet

Maria Nordh, Fil Dr 

Anslagskoordinator

Läs mer här: www.skogssallskapet.se

 

Medlemsorganisationer