Pressmeddelande: 10 000-tals barn och ungdomar ges möjlighet till friluftsliv under 2016

15 januari, 2016

I år får 23 friluftsorganisationer dela på det totala statsbidraget om 47,8 miljoner kronor, varav 21,3 miljoner kronor är organisationsbidrag och 26,5 miljoner kronor i verksamhetsbidrag (projekt). Det statliga bidraget är viktigt för friluftslivet i Sverige. Det bidrar till att landets friluftsorganisationer kan erbjuda en rad aktiviteter för barn, ungdomar och vuxna i alla samhällsgrupper. Aktiviteter som bidrar till fysisk aktivitet, att få vara med i ett socialt sammanhang och ökat välbefinnande.

– I år har vi glädjen att kunna bevilja fler ansökningar än tidigare år. Detta beror på anslagshöjningen till friluftsorganisationerna från regeringen. Årets beslut från Svenskt Friluftsliv innebär en kraftig ökning av projektbidragen vilket innebär att 10 000-tals barn och ungdomar får möjlighet att komma ut och pröva på friluftsliv i friluftsorganisationernas regi, säger Ulf Silvander, generalsekreterare Svenskt Friluftsliv.

Organisationen Svenskt Friluftsliv ansvarar för fördelningen av bidrag sedan år 2011. Totalt inkom 79 ansökningar från 26 olika organisationer om totalt belopp över 69 miljoner kronor och översöknings-graden var 44 %.

För att få bidrag krävs att friluftsorganisationen värnar det enkla, naturnära och långsiktigt hållbara friluftslivet. Främjar hälsa och goda möjligheter att utöva friluftsliv samt ett tryggt och säkert friluftsliv. Bidrar till att utveckla barns och ungdomars intresse för motion och friluftsliv, eller verkar för ökad kunskap om och hänsyn till natur- och kulturmiljön samt allemansrätten.
Sammanfattning av fördelning av medel, se sid 2 i detta pressmeddelande. För att ta del av hela protokollet om fördelningen besök www.svensktfriluftsliv.se/bidrag.

För ytterligare information
Ulf Silvander, generalsekreterare Svenskt Friluftsliv, 070-433 51 47

Fakta om Svenskt Friluftsliv (www.svensktfriluftsliv.se)
Svenskt Friluftsliv är en paraplyorganisation för 24 ideella friluftsorganisationer i Sverige som tillsammans har ca 2 miljoner medlemskap, varav 300 000 är barn och ungdomar. Tillsammans består organisationerna av närmare 10 000 lokala- och regionala föreningar. Svenskt Friluftsliv företräder de ideella friluftsorganisationerna i Sverige och är talesman gentemot regering, riksdag och myndigheter. Uppgiften är att bevara och utveckla förutsättningarna för det svenska friluftslivet genom att värna allemansrätten, stärka den långsiktiga finansieringen för friluftsorganisationerna samt höja friluftslivets status i samhället. Målet är att människor i Sverige ska ha möjlighet att utöva ett aktivt friluftsliv, idag och i framtiden.

Svenskt Friluftsliv har 24 medlemsorganisationer: Cykelfrämjandet, Friluftsfrämjandet, Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet, Riksförbundet Hälsofrämjandet, Riksförbundet Sveriges 4H, Scouterna, Sportfiskarna, Svenska Brukshundsklubben, Svenska Båtunionen, Svenska Cykelsällskapet, Svenska Fjällklubben, Svenska Folksportförbundet, Svenska Frisksportförbundet, Svenska Gång- och Vandrarförbundet, Svenska Islandshästförbundet, Svenska Jägareförbundet, Svenska Kanotförbundet, Svenska Kennelklubben, Svenska Kryssarklubben, Svenska Klätterförbundet, Svenska Livräddningssällskapet, Svenska Orienteringsförbundet, Svenska Skridskoförbundet, Svenska Turistföreningen.

Här redovisas i sammandrag beslutet om fördelning av 2016 års anslagsmedel fattat av Svenskt Friluftslivs fördelningskommitté. Protokollet i sin helhet finns att tillgå på www.svensktfriluftsliv.se/bidrag.

Organisationsbidrag per organisation, kr
Svenskt Friluftsliv, 3 600 000
Cykelfrämjandet, 525 000
Friluftsfrämjandet, 8 600 000
Hälsofrämjandet, 200 000
Livräddningssällskapet, 1 840 000
Turistföreningen, 950 000
Kryssarklubben, 330 000
Sportfiskarna, 4 200 000
Båtunionen, 385 000
Folksportförbundet, 30 000
Fjällklubben, 60 000
Frisksportförbundet, 50 000
Kennelklubben, 500 000
Summa organisationsbidrag: 21 270 000

Verksamhetsbidrag (projekt) per organisation, kr
Scouterna, 3 412 000
Sportfiskarna, 3 650 000
Turistföreningen, 2 135 500
Cykelfrämjandet, 1 882 500
Folksport Förbundet, 70 000
Båtunionen, 318 000
Frisksportförbundet, 300 000
Orienteringsförbundet, 1 275 000
4H, 850 000
Livräddningssällskapet, 600 000
Hälsofrämjandet, 190 000
Naturskyddsföreningen, 3 889 000
Friluftsfrämjandet, 2 875 000
Klätterförbundet, 792 500
Kanotförbundet, 659 500
Jägareförbundet, 1 901 000
Förbundet Skog och Ungdom, 365 000
Cykelsällskapet, 500 000
Kryssarklubben, 829 000
Islandshästförbundet, 21 000
Summa verksamhetsbidrag: 26 515 000

Medlemsorganisationer