Pressmeddelande: Bidragsfördelning till friluftslivsorganisationerna 2014

15 januari, 2014

I år får 24 organisationer dela på det totala statsbidraget om 27,8 Mkr, varav 18,8 Mkr är organisationsbidrag och 9 Mkr projektbidrag. Bidragen är livsnödvändiga för landets friluftsorganisationer och möjliggör allt från sommarsimskolor, lägerveckor för ensamkommande flyktingbarn till utbildning av ledare. Barn och ungdomar är prioriterat även i år.

– Friluftsorganisationerna gör en fantastisk insats och är en grundläggande förutsättning för Sveriges mål att öka intresset och möjligheterna för alla grupper i samhället att utöva friluftsaktiviteter. Organisationerna lämnar ett stort bidrag till samhället i form av ökad folkhälsa men vi är i mycket stort behov av ytterligare resurser för en långsiktig överlevnad och för att nå de friluftspolitiska målen, säger Ulf Silvander, generalsekreterare Svenskt Friluftsliv.

Organisationen Svenskt Friluftsliv ansvarar för fördelningen av bidrag sedan år 2010. Totalt inkom 62 ansökningar ifrån 27 organisationer.

Sammanfattning av fördelning av medel, se sid 2 i detta pressmeddelande. För att ta del av hela protokollet om fördelningen besök www.svensktfriluftsliv.se/bidrag.

För ytterligare information
Ulf Silvander, generalsekreterare Svenskt Friluftsliv, 070-433 51 47

Fakta om Svenskt Friluftsliv (www.svensktfriluftsliv.se)
Svenskt Friluftsliv är en paraplyorganisation för 23 ideella friluftsorganisationer i Sverige som tillsammans har ca 2 miljoner medlemsskap, varav 300 000 är barn och ungdomar. Tillsammans består organisationerna av närmare 10 000 lokala- och regionala föreningar. Svenskt Friluftsliv företräder de ideella friluftsorganisationerna i Sverige och är talesman gentemot regering, riksdag och myndigheter. Uppgiften är att bevara och utveckla förutsättningarna för det svenska friluftslivet genom att värna allemansrätten, stärka den långsiktiga finansieringen för friluftsorganisationerna samt höja friluftslivets status i samhället. Målet är att människor i Sverige ska ha möjlighet att utöva ett aktivt friluftsliv, idag och i framtiden.

Svenskt Friluftsliv har 23 medlemsorganisationer: Cykelfrämjandet, Friluftsfrämjandet, Korpen, Riksförbundet Hälsofrämjandet, Riksförbundet Sveriges 4H, Sportfiskarna, Svenska Brukshundsklubben, Svenska Båtunionen, Svenska Cykelsällskapet, Svenska Folksportförbundet, Svenska Frisksportförbundet, Svenska Fjällklubben, Svenska Gång- och Vandrarförbundet, Svenska Jägareförbundet, Svenska Kennelklubben, Svenska Kryssarklubben, Svenska Livräddningssällskapet, Svenska Orienteringsförbundet, Svenska Scoutrådet, Svenska Turistföreningen, Svenska Klätterförbundet, Svenska Kanotförbundet, Svenska Skridskoförbundet.

Sid 2
Här redovisas i sammandrag beslutet om fördelning av 2014 års anslagsmedel fattat av Svenskt Friluftslivs fördelningskommitté. Protokollet i sin helhet finns att tillgå på www.svensktfriluftsliv.se/bidrag.
Organisationsbidrag per organisation, kr
Svenskt Friluftsliv, 1 800 000
Ornitologerna, 65 000
Botaniska föreningen, 40 000
Cykelfrämjandet, 530 000
Friluftsfrämjandet, 9 100 000
Riksförbundet Hälsofrämjandet, 220 000
Svenska Livräddningssällskapet, 1 875 000
Svenska Turistföreningen, 720 000
Svenska Kryssarklubben, 250 000
Sportfiskarna, 3 630 000
Svenska Båtunionen, 365 000
Svenska Frisksportförbundet, 50 000
Svenska Folksportförbundet, 32 000
Cykelsällskapet, 50 000
Svenska Fjällklubben, 50 000

Verksamhetsbidrag (projekt) per organisation, kr
Scouterna, Scouting för alla, Reclaim the friluftsliv, 1 470 000
Sportfiskarna, KlassDraget, 1 210 000
Svenskt Friluftsliv, Green Team, 100 000
Svenska Turistföreningen, Get real Summer 2014, 350 000
Svenska Båtunionen, Båtskolan, 113 000
Svenska Orienteringsförbundet, Lärarfortbildning i orientering steg 2, 305 000
4H, Friluftsliv i 4H:s matskolor, Focus väst, 560 000
Svenska Livräddningssällskapet, Livräddarkollo, 500 000
Riksförbundet Hälsofrämjandet, Allemansrätten – kunskap o inspiration till barn,
unga och föräldrar foldern, 100 000
Naturskyddsföreningen, Mera friluftsliv i skolan,
med Naturskoleföreningen och Sportfiskarna, 580 000
Friluftsfrämjandet, Kottar och barr i förskolan, Like:a backen året runt, 1 750 000
Svenska Klätterförbundet, Helgläger för ungdomar utomhus, Regionsläger utomhus för 16-20 år, Föreläsare till instruktörsseminarium, Topptursstimulans nybörjare, 379 000
Svenska Kanotförbundet, EPP paddling för alla, 400 000
Svenska Jägareförbundet, Nya svenskar i naturen, 550 000
Förbundet Skog och Ungdom, Uteliv åt alla, 70 000
Cykelsällskapet, Underhåll cykelturistleder alt Kvalitetsbedömning, 200 000
Hembygdsförbundet, Ung ambassadör, 200 000
Svenska Kryssaklubben, Kryssis, 141 000
Svenska Fjällklubben, Ungdomsläger, 30 000

Medlemsorganisationer