Pressmeddelande: Förbundet Skog och Ungdom ny medlem i Svenskt Friluftsliv

19 april, 2016

Vid Svenskt Friluftslivs årsstämma den 19 april beviljades Förbundet Skog och Ungdoms medlemsansökan. Svenskt Friluftsliv har nu 25 medlemsorganisationer. Stämman antog även det nya friluftspolitiska programmet, Friluftslivet och politiken.

– Vi är glada att Förbundet Skog och Ungdom nu är en av våra medlemmar och hälsar dem välkomna till oss. Den verksamhet som förbundet driver är en viktig del i det vi manifesterar genom det nya Friluftspolitiska programmet – där skogen är en av våra prioriterade frågor. Förbundet Skog och Ungdom är verkligen en kraft som värnar om det som Svenskt Friluftsliv står för, säger Ulf Silvander, generalsekreterare Svenskt Friluftsliv.

Förbundet Skog och Ungdom är partipolitiskt och religiöst obundet och har som syfte att bland annat utveckla ungdomsaktiviteter kring skogsbruk, natur och miljö samt i övrigt stimulera en allmänkulturell verksamhet. Vidare att främja studier och liknande verksamhet av betydelse för landsbygden och landsbygdsnäringarna. Förbundet har ca 7000 medlemmar, varav 6400 är mellan 6 och 25 år. Förbundet bildades 1960 och verkade fram till 1976 som ett specialförbund inom Sveriges 4H. Sedan 1977 arbetar förbundet som en självständig ungdomsorganisation.

Det nya friluftspolitiska programmet, som arbetats fram och antogs vid stämman, lyfter de viktigaste frågorna för friluftslivet i Sverige och ska ligga till grund för utveckling av Sveriges friluftslivspolitik. Bland annat föreslås att en större sammanhållen satsning på friluftsforskning bör ges utrymme i den kommande forskningspropositionen för att vidareutveckla och stabilisera friluftsliv som forskningsfält. Det första friluftspolitiska programmet arbetades fram av friluftsorganisationerna 2008. Sedan dess har flera mål har uppnåtts. Det viktigaste då var en friluftspolitik. Det blev verklighet i och med regeringens proposition 2010, ”Framtidens friluftsliv” som antogs av riksdagen i december samma år. I december 2012 presenterade regeringen 10 mätbara mål för friluftspolitiken. Första utvärderingen av målen skedde i december 2015 genom en rapportering från Naturvårdsverket till regeringen.

Svenskt Friluftsliv består av 25 ideella organisationer, alla med stark förankring i friluftsliv och folkhälsa. Tillsammans organiserar föreningarna närmare 1,8 miljoner medlemskap i närmare 9 000 lokala- och regionala klubbar.

För ytterligare kontakt:
Ulf Silvander, generalsekreterare Svenskt Friluftsliv, 070-433 51 47

Fakta om Svenskt Friluftsliv (www.svensktfriluftsliv.se)
Svenskt Friluftsliv är en paraplyorganisation för 25 ideella friluftsorganisationer i Sverige som tillsammans har ca 2 miljoner medlemskap, varav 300 000 är barn och ungdomar. Tillsammans består organisationerna av närmare 10 000 lokala- och regionala föreningar. Svenskt Friluftsliv företräder de ideella friluftsorganisationerna i Sverige och är talesman gentemot regering, riksdag och myndigheter. Uppgiften är att bevara och utveckla förutsättningarna för det svenska friluftslivet genom att värna allemansrätten, stärka den långsiktiga finansieringen för friluftsorganisationerna samt höja friluftslivets status i samhället. Målet är att människor i Sverige ska ha möjlighet att utöva ett aktivt friluftsliv, idag och i framtiden.

Svenskt Friluftsliv har 24 medlemsorganisationer: Cykelfrämjandet, Friluftsfrämjandet, Förbundet Skog och Ungdom, Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet, Riksförbundet Hälsofrämjandet, Riksförbundet Sveriges 4H, Scouterna, Sportfiskarna, Svenska Brukshundsklubben, Svenska Båtunionen, Svenska Cykelsällskapet, Svenska Fjällklubben, Svenska Folksportförbundet, Svenska Frisksportförbundet, Svenska Gång- och Vandrarförbundet, Svenska Islandshästförbundet, Svenska Jägareförbundet, Svenska Kanotförbundet, Svenska Kennelklubben, Svenska Kryssarklubben, Svenska Klätterförbundet, Svenska Livräddningssällskapet, Svenska Orienteringsförbundet, Svenska Skridskoförbundet, Svenska Turistföreningen.

Medlemsorganisationer