Pressmeddelande: Kristdemokraterna på rätt spår

28 september, 2013

Vid Kristdemokraternas riksting som pågår i Karlstad fattades igår beslut om att skolor ska ha ett ökat inslag av fysisk aktivitet för eleverna under skolveckan, minst 600 timmar i grundskolan samt att detta ska regleras i timplanen.

– Det är ett mycket välkommet initiativ. Barnfetman är ett växande problem och den del av sjukfrånvaro som hänför sig till vår stillasittande livsstil kostar samhället 6 miljarder varje år, säger, Ulf Silvander, generalsekreterare för Svenskt Friluftsliv.
Den fysiska aktiviteten i skolan kan naturligtvis handla om skolidrott, men även friluftsdagar är ett ovärderligt inslag. Ett inslag som inte längre är självklart på alla skolor.

– Det är viktigt att värna och utveckla friluftsdagarna. För många elever är det enda chansen att komma ut i skog och mark och lära sig om allemansrätten. Här vill vi inom Svenskt Friluftsliv bidra. Våra organisationer står redo, avslutar Ulf Silvander.

För ytterligare information
Ulf Silvander, generalsekreterare Svenskt Friluftsliv, 070-433 51 47

Se även pressida på Cision.

Fakta om Svenskt Friluftsliv (www.svensktfriluftsliv.se)
Svenskt Friluftsliv är en paraplyorganisation för 23 ideella friluftsorganisationer i Sverige som tillsammans har ca 2 miljoner medlemsskap, varav 300 000 är barn och ungdomar. Tillsammans består organisationerna av närmare 10 000 lokala- och regionala föreningar. Svenskt Friluftsliv företräder de ideella friluftsorganisationerna i Sverige och är talesman gentemot regering, riksdag och myndigheter. Uppgiften är att bevara och utveckla förutsättningarna för det svenska friluftslivet genom att värna allemansrätten, stärka den långsiktiga finansieringen för friluftsorganisationerna samt höja friluftslivets status i samhället. Målet är att människor i Sverige ska ha möjlighet att utöva ett aktivt friluftsliv, idag och i framtiden.

Svenskt Friluftsliv har 23 medlemsorganisationer: Cykelfrämjandet, Friluftsfrämjandet, Korpen, Riksförbundet Hälsofrämjandet, Riksförbundet Sveriges 4H, Sportfiskarna, Svenska Brukshundsklubben, Svenska Båtunionen, Svenska Cykelsällskapet, Svenska Folksportförbundet, Svenska Frisksportförbundet, Svenska Fjällklubben, Svenska Gång- och Vandrarförbundet, Svenska Jägareförbundet, Svenska Kennelklubben, Svenska Kryssarklubben, Svenska Livräddningssällskapet, Svenska Orienteringsförbundet, Svenska Scoutrådet, Svenska Turistföreningen, Svenska Klätterförbundet, Svenska Kanotförbundet, Svenska Skridskoförbundet.

Medlemsorganisationer