Pressmeddelande: Miljöministern besöker elever som utövar fiskevård på skoltid – i Malmö

20 oktober, 2016

Under fredagen kommer Miljöminister Karolina Skog att besöka och delta i en del av de praktiska insatser som görs för att skapa än mer liv i vattnet tillsammans med skolelever vid Risebergabäcken i Malmö. Svenskt Friluftsliv finansierar Sportfiskarnas projekt ”Skolbäcken” via den ökade satsning regeringen gjorde i budgeten till friluftsorganisationerna för 2016.

Det nya läro-och upplevelsekonceptet Skolbäcken – som har fokus på fiskevård på skoltid – kommer under det kommande året att engagera minst 1 500 skolbarn så att de kommer ut till vatten där de får uppleva spännande natur på nära håll. Under fredagen kommer grus att skottas ned och skräp att plockas upp ur bäcken för att skapa en bra tillvaro för årets fiskyngel. Att få se, höra och känna är en viktig del i att förmedla kunskap. Miljöministern kommer att träffa elever, ungdomsledare samt företrädare för Svenskt Friluftsliv och Sportfiskarna.

– Vi ser fram emot att visa Miljöministern ett av de projekt som fått det utökade anslaget av regeringen och där det på ett så positivt sätt engagerar och undervisar elever om friluftsliv och miljö, säger Ulf Silvander, generalsekreterare för Svenskt Friluftsliv.

För ytterligare kontakt:
Ulf Silvander, generalsekreterare, Svenskt Friluftsliv, 070-433 51 47, ulf.silvander@svensktfriluftsliv.se

 

Fakta om Svenskt Friluftsliv (www.svensktfriluftsliv.se)
Svenskt Friluftsliv är en paraplyorganisation för 25 ideella friluftsorganisationer i Sverige som tillsammans har ca 2 miljoner medlemskap, varav 300 000 är barn och ungdomar. Tillsammans består organisationerna av närmare 10 000 lokala- och regionala föreningar. Svenskt Friluftsliv företräder de ideella friluftsorganisationerna i Sverige och är talesman gentemot regering, riksdag och myndigheter. Uppgiften är att bevara och utveckla förutsättningarna för det svenska friluftslivet genom att värna allemansrätten, stärka den långsiktiga finansieringen för friluftsorganisationerna samt höja friluftslivets status i samhället. Målet är att människor i Sverige ska ha möjlighet att utöva ett aktivt friluftsliv, idag och i framtiden.

Svenskt Friluftsliv har 25 medlemsorganisationer: Cykelfrämjandet, Friluftsfrämjandet, Förbundet Skog och Ungdom, Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet, Riksförbundet Hälsofrämjandet, Riksförbundet Sveriges 4 H, Sportfiskarna, Svenska Brukshundklubben, Svenska Båtunionen, Svenska Cykelsällskapet, Svenska Fjällklubben, Svenska Folksportförbundet, Svenska Frisksportförbundet, Svenska Gång- och Vandrarförbundet, Svenska Islandshästförbundet, Svenska Jägareförbundet, Svenska Kanotförbundet, Svenska Kennelklubben, Svenska Klätterförbundet, Svenska Kryssarklubben, Svenska Livräddningssällskapet, Svenska Orienteringsförbundet, Scouterna, Svenska Skridskoförbundet och Svenska Turistföreningen.

Medlemsorganisationer