Pressmeddelande: Per Klingbjer ny ordförande i Svenskt Friluftsliv

16 april, 2015

Vid årsstämman den 16 april valdes Per Klingbjer till ordförande i Svenskt Friluftsliv. Per har ett genuint friluftsintresse, är doktor i naturgeografi, och har varit engagerad i styrelsen sedan 2012 samt aktiv i medlemsorganisationen Svenska Fjällklubben i 30 år.

Per valdes till ordförande fram till årsmötet 2016, den tidpunkt då Stefan Nyströms ordinarie mandattid skulle utgått. Stefan Nyström som varit ordförande de senaste 5 åren lämnade ordförandeskapet på egen begäran, då rollen inte gick att förena med uppdraget i miljömålsberedningen vid regeringskansliet.

– Jag vill ta ett aktivt ansvar för att driva de samlade centrala frågorna för att stärka friluftslivet i Sverige. Som ordförande kommer jag att fortsätta det viktiga arbete som styrelsen driver, det vill säga stärka de långsiktiga förutsättningarna för friluftslivet i Sverige. Jag kommer att lägga ett tydligt fokus på att öka och trygga den långsiktiga finansieringen, verka för en förändring av skattelagstiftningen, bidra till utvecklingen av friluftspolitiken och givetvis vårda och värna allemansrätten, säger Per Klingbjer, ordförande Svenskt Friluftsliv.

Samtidigt avgick Håkan Weberyd ur styrelsen och Susanne Söderholm (Svenska Orienteringsförbundet) samt Åke Granström (Svenska Jägareförbundet) invaldes som nya styrelseledamöter för en tid av två år.

– Jag ser fram emot att få samarbeta med den nya styrelsen. Svenskt Friluftsliv står på en solid grund och jag ser att denna nya styrelse kommer att fortsätta på den inslagna vägen, säger Ulf Silvander, Generalsekreterare.

Svenskt Friluftsliv består av 24 ideella organisationer, alla med stark förankring i friluftsliv och folkhälsa. Tillsammans organiserar föreningarna närmare 2 miljoner medlemskap i närmare 9 000 lokala- och regionala klubbar.

För ytterligare kontakt:
Ulf Silvander, generalsekreterare Svenskt Friluftsliv, 070-433 51 47
Per Klingbjer, ordförande Svenskt Friluftsliv, 070–644 25 77

Fakta om Svenskt Friluftsliv (www.svensktfriluftsliv.se)
Svenskt Friluftsliv är en paraplyorganisation för 24 ideella friluftsorganisationer i Sverige som tillsammans har ca 2 miljoner medlemskap, varav 300 000 är barn och ungdomar. Tillsammans består organisationerna av närmare 10 000 lokala- och regionala föreningar. Svenskt Friluftsliv företräder de ideella friluftsorganisationerna i Sverige och är talesman gentemot regering, riksdag och myndigheter. Uppgiften är att bevara och utveckla förutsättningarna för det svenska friluftslivet genom att värna allemansrätten, stärka den långsiktiga finansieringen för friluftsorganisationerna samt höja friluftslivets status i samhället. Målet är att människor i Sverige ska ha möjlighet att utöva ett aktivt friluftsliv, idag och i framtiden.

Svenskt Friluftsliv har 24 medlemsorganisationer: Cykelfrämjandet, Friluftsfrämjandet, Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet, Riksförbundet Hälsofrämjandet, Riksförbundet Sveriges 4H, Scouterna, Sportfiskarna, Svenska Brukshundsklubben, Svenska Båtunionen, Svenska Cykelsällskapet, Svenska Fjällklubben, Svenska Folksportförbundet, Svenska Frisksportförbundet, Svenska Gång- och Vandrarförbundet, Svenska Islandshästförbundet, Svenska Jägareförbundet, Svenska Kanotförbundet, Svenska Kennelklubben, Svenska Kryssarklubben, Svenska Klätterförbundet, Svenska Livräddningssällskapet, Svenska Orienteringsförbundet, Svenska Skridskoförbundet, Svenska Turistföreningen.

Medlemsorganisationer