Pressmeddelande: Statsbidrag till friluftslivsorganisationerna 2015

15 januari, 2015

I år får 27 organisationer dela på det totala statsbidraget om 27,8 miljoner kronor, varav 18,7 miljoner kronor är organisationsbidrag och 9,1 miljoner kronor projektbidrag. Det statliga anslaget till friluftsorganisationer är oerhört viktigt för friluftsorganisationernas överlevnad. Det möjliggör allt från lärarfortbildning i orientering, friluftsliv i skolor, integration och ungdomar i fjällen till cykelleder och skridskobanor. Barn och ungdomar är prioriterat även i år.

– Friluftsorganisationerna bidrar till att vi rör på oss och att vi får vara med i ett socialt sammanhang, det gäller alla åldrar och samhällsgrupper och oavsett var du bor i landet. Vi lämnar därmed ett både viktigt och stort bidrag till samhället i form av förbättrad folkhälsa och lägre sjukvårdskostnader. Men organisationerna är i mycket stort behov av ytterligare resurser för långsiktig överlevnad om vi skall nå riksdagens uppsatta friluftspolitiska mål, säger Ulf Silvander, generalsekreterare Svenskt Friluftsliv.

Organisationen Svenskt Friluftsliv ansvarar för fördelningen av bidrag sedan år 2011. Totalt inkom 71 ansökningar från 27 olika organisationer om totalt belopp över 45 miljoner kronor och översöknings-graden var 61 %.

Sammanfattning av fördelning av medel, se sid 2 i detta pressmeddelande. För att ta del av hela protokollet om fördelningen besök www.svensktfriluftsliv.se/bidrag.

Ta del av pressmeddelandet på vårt nyhetsrum på Cision.

För ytterligare information
Ulf Silvander, generalsekreterare Svenskt Friluftsliv, 070-433 51 47

Fakta om Svenskt Friluftsliv (www.svensktfriluftsliv.se)
Svenskt Friluftsliv är en paraplyorganisation för 24 ideella friluftsorganisationer i Sverige som tillsammans har ca 2 miljoner medlemsskap, varav 300 000 är barn och ungdomar. Tillsammans består organisationerna av närmare 10 000 lokala- och regionala föreningar. Svenskt Friluftsliv företräder de ideella friluftsorganisationerna i Sverige och är talesman gentemot regering, riksdag och myndigheter. Uppgiften är att bevara och utveckla förutsättningarna för det svenska friluftslivet genom att värna allemansrätten, stärka den långsiktiga finansieringen för friluftsorganisationerna samt höja friluftslivets status i samhället. Målet är att människor i Sverige ska ha möjlighet att utöva ett aktivt friluftsliv, idag och i framtiden.

Svenskt Friluftsliv har 24 medlemsorganisationer: Cykelfrämjandet, Friluftsfrämjandet, Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet, Riksförbundet Hälsofrämjandet, Riksförbundet Sveriges 4H, Scouterna, Sportfiskarna, Svenska Brukshundsklubben, Svenska Båtunionen, Svenska Cykelsällskapet, Svenska Fjällklubben, Svenska Folksportförbundet, Svenska Frisksportförbundet, Svenska Gång- och Vandrarförbundet, Svenska Islandshästförbundet, Svenska Jägareförbundet, Svenska Kanotförbundet, Svenska Kennelklubben, Svenska Kryssarklubben, Svenska Klätterförbundet, Svenska Livräddningssällskapet, Svenska Orienteringsförbundet, Svenska Skridskoförbundet, Svenska Turistföreningen.

Sid 2

Här redovisas i sammandrag beslutet om fördelning av 2015 års anslagsmedel fattat av Svenskt Friluftslivs fördelningskommitté. Protokollet i sin helhet finns att tillgå på www.svensktfriluftsliv.se/bidrag.

Organisationsbidrag per organisation, kr
Svenskt Friluftsliv, 1 800 000
Cykelfrämjandet, 500 000
Friluftsfrämjandet, 8 600 000
Hälsofrämjandet, 200 000
Livräddningssällskapet, 1 840 000
Turistföreningen, 865 000
Kryssarklubben, 300 000
Sportfiskarna, 4 000 000
Båtunionen, 365 000
Frisksportförbundet, 50 000
Folksportförbundet, 30 000
Cykelsällskapet, 50 000
Fjällklubben, 60 000
Summa organisationsbidrag, 18 660 000

Verksamhetsbidrag (projekt) per organisation, kr
Scouterna, ”Scouting för alla”, ”Breddat friluftsliv”, 1 346 000
Sportfiskarna, ”KlassDraget”, 1 200 000
Turistföreningen, ”Get real summer 2014”, ”Unga utvecklar fjällen
Tillsammans – verksamhet för integration”, 800 000
Cykelfrämjandet, ”Vi rullar fritt”, 566 000
Båtunionen, ”Funktionärsskolan”, 180 000
Gång- och vandrarförbundet, ”Vandring för unga och äldre – Sverigevandringen”, 35 000
Orienteringsförbundet,”Lärarfortbildning i orientering steg 2”, 405 000
Livräddningssällskapet, ”Livräddarföreningar”, ”Issäkerhetsrådet”, 480 000
Naturskyddsföreningen, ”Mer friluftsliv i skolan”, 845 000
Friluftsfrämjandet, ”Gilla backen”, 1 250 000
Klätterförbundet, ”Uppstart av bredd och friluftskommitté”, ”Alpina tjejer”, ”Klättring med socioekonomiskt utsatta grupper”, ”Informationsbroschyr till markägare”, 415 000
Kanotförbundet, ”Paddelpasset”, 250 000
Jägareförbundet, ”Nya svenskar i naturen”, 508 000
Förbundet Skog och Ungdom, ”Näverbiten”, 150 000
Cykelsällskapet, Underhåll cykelturistleder, 200 000
Kryssarklubben, ”Ungdomar upplev skärgården!”, 360 000
Skridskoförbundet, ”Skridskobanor”, 200 000
Summa verksamhetsbidrag; 9 190 000

Medlemsorganisationer