Pressmeddelande: Svenskt Friluftsliv anställer kommunikatör

1 september, 2016

Dina SFDina Evenéus börjar den 1 september på Svenskt Friluftsliv, där hon kommer att vara både PR-ansvarig och kommunikatör för organisationen.

Svenskt Friluftsliv tog beslutet i våras att utöka kansliet med en PR-ansvarig/kommunikatör för att arbeta med att stärka friluftslivet och Svenskt Friluftslivs varumärke.

– Vi ser allt tydligare hur viktigt kommunikation är, säger Ulf Silvander generalsekreterare för Svenskt Friluftsliv, och vi har också insett att vi behöver stärka vår organisation i den delen, fortsätter han.

Dina Evenéus har tidigare arbetat som journalist och talskrivare och har också erfarenhet av politiskt arbete, både med rikspolitik och på kommunal nivå. Hon kommer närmast från Huddinge kommun, där hon har arbetat som politisk sekreterare.

För ytterligare kontakt:
Ulf Silvander, Svenskt Friluftsliv, 070-433 51 47, ulf.silvander@svensktfriluftsliv.se

Fakta om Svenskt Friluftsliv (www.svensktfriluftsliv.se)
Svenskt Friluftsliv är en paraplyorganisation för 25 ideella friluftsorganisationer i Sverige som tillsammans har ca 2 miljoner medlemskap, varav 300 000 är barn och ungdomar. Tillsammans består organisationerna av närmare 10 000 lokala- och regionala föreningar. Svenskt Friluftsliv företräder de ideella friluftsorganisationerna i Sverige och är talesman gentemot regering, riksdag och myndigheter. Uppgiften är att bevara och utveckla förutsättningarna för det svenska friluftslivet genom att värna allemansrätten, stärka den långsiktiga finansieringen för friluftsorganisationerna samt höja friluftslivets status i samhället. Målet är att människor i Sverige ska ha möjlighet att utöva ett aktivt friluftsliv, idag och i framtiden.

Svenskt Friluftsliv har 25 medlemsorganisationer: Cykelfrämjandet, Friluftsfrämjandet, Förbundet Skog och Ungdom, Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet, Riksförbundet Hälsofrämjandet, Riksförbundet Sveriges 4 H, Sportfiskarna, Svenska Brukshundklubben, Svenska Båtunionen, Svenska Cykelsällskapet, Svenska Fjällklubben, Svenska Folksportförbundet, Svenska Frisksport-förbundet, Svenska Gång- och Vandrarförbundet, Svenska Islandshästförbundet, Svenska Jägareförbundet, Svenska Kanotförbundet, Svenska Kennelklubben, Svenska Klätterförbundet, Svenska Kryssarklubben, Svenska Livräddningssällskapet, Svenska Orienteringsförbundet, Scouterna, Svenska Skridskoförbundet och Svenska Turistföreningen.

Medlemsorganisationer