Pressmeddelande: Trio i topp när Årets Friluftskommun belönades

10 april, 2014

Leksand, Söderhamn och Örebro får i år dela på titeln ”Årets Friluftskommun”. För Örebros del är det tredje året i rad som kommunen får den ärofulla utmärkelsen.

– De tre kommunerna får utmärkelsen eftersom de arbetar målmedvetet med friluftsfrågor. Vår förhoppning är att fler kommuner inspireras och tar friluftsfrågorna på större allvar i sin planering och att fler väljer att stärka sitt samarbete med friluftsorganisationerna, säger Ulf Silvander, generalsekreterare för Svenskt Friluftsliv.

Nio av tio svenskar ägnar sig varje år åt friluftsliv i någon form och nästan 2 miljoner svenskar är medlemmar i någon av Svenskt Friluftslivs 23 medlemsorganisationer. 300 000 av dessa är barn och ungdomar.

– De tre kommunerna har insett friluftslivets värde för både kommunen och invånarna. De har insett att friluftslivets organisationer bidrar till att ännu fler får komma ut i naturen. Hur de kan hjälpa till med integrationen av nyanlända och utbilda människor i allemansrätt och allemansvett. Ett aktivt friluftsliv bidrar även till en ökad förståelse av miljöproblematiken och mycket mer, fortsätter Ulf Silvander.

Förutom äran består priset av 60 000 kronor, som ska användas till friluftsliv i kommunen.

– Om friluftslivet verkligen ska bli tillgängligt för alla, har kommunerna en nyckelroll. Leksand, Söderhamn och Örebro är föredömen i det avseendet, avslutar Ulf Silvander.

Ta även del av pressmeddelandet på Cision.

För ytterligare information
Ulf Silvander, generalsekreterare Svenskt Friluftsliv, 070-433 51 47

Fakta om utmärkelsen Sveriges Friluftskommun
Utmärkelsen Sveriges friluftskommun 2014 baseras på en enkät som besvarades av 262 av landets 290 kommuner. Undersökningen har fokuserat på tre områden: planer för friluftsliv, information och samarbeten kring friluftsliv samt aktiviteter inom friluftsliv.
Utmärkelsen syftar till att stärka och stimulera friluftslivet i hela landet. Bakom initiativet står Naturvårdsverket, Sveriges Kommuner och Landsting, Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening, Svenskt Friluftsliv och Svenska Ekoturismföreningen.

Fakta om Svenskt Friluftsliv (www.svensktfriluftsliv.se)
Svenskt Friluftsliv är en paraplyorganisation för 23 ideella friluftsorganisationer i Sverige som tillsammans har ca 2 miljoner medlemskap, varav 300 000 är barn och ungdomar. Tillsammans består organisationerna av närmare 10 000 lokala- och regionala föreningar. Svenskt Friluftsliv företräder de ideella friluftsorganisationerna i Sverige och är talesman gentemot regering, riksdag och myndigheter. Uppgiften är att bevara och utveckla förutsättningarna för det svenska friluftslivet genom att värna allemansrätten, stärka den långsiktiga finansieringen för friluftsorganisationerna samt höja friluftslivets status i samhället. Målet är att människor i Sverige ska ha möjlighet att utöva ett aktivt friluftsliv, idag och i framtiden.

Svenskt Friluftsliv har 23 medlemsorganisationer: Cykelfrämjandet, Friluftsfrämjandet, Korpen, Riksförbundet Hälsofrämjandet, Riksförbundet Sveriges 4H, Sportfiskarna, Svenska Brukshundsklubben, Svenska Båtunionen, Svenska Cykelsällskapet, Svenska Folksportförbundet, Svenska Frisksportförbundet, Svenska Fjällklubben, Svenska Gång- och Vandrarförbundet, Svenska Jägareförbundet, Svenska Kennelklubben, Svenska Kryssarklubben, Svenska Livräddningssällskapet, Svenska Orienteringsförbundet, Svenska Scoutrådet, Svenska Turistföreningen, Svenska Klätterförbundet, Svenska Kanotförbundet, Svenska Skridskoförbundet.

Medlemsorganisationer