Pressmeddelande: Viktigt och välkommet steg av Socialdemokraterna

1 oktober, 2013

Igår kväll avslöjades att Socialdemokraterna valt att avsätta ytterligare 28 miljoner kronor till friluftslivet i sin budgetmotion. Ett tydligt steg mot ett friskare samhälle där alla oavsett bakgrund kan få plats.

– Det är mycket klokt av Socialdemokraterna. Med dessa pengar kan vi göra friluftslivet tillgängligt för fler och därigenom bidra till ett friskare och mer inkluderande Sverige. Det är därför mycket välkommet att Socialdemokraterna tar ett sådant initiativ, säger Stefan Nyström, Ordförande för Svenskt Friluftsliv.

Med ökade resurser skulle friluftslivets ideella organisationer kunna göra väldigt mycket mer än med den rådande resursbristen. Det handlar om att bidra till att ännu fler får komma ut i naturen, men också om sådant som att hjälpa till med integrationen av nyanlända, utbilda i allemansrätt och allemansvett samt bidra till en ökad förståelse av miljöproblematiken.

– Att satsa på friluftslivet är en riktig prioritering, såväl samhällsekonomiskt som politiskt. Friluftslivet kan nämligen göra skillnad. Vi står redo att öka våra insatser i samhällsbygget, säger Ulf Silvander, Generalsekreterare för Svenskt Friluftsliv.

För ytterligare information
Ulf Silvander, generalsekreterare Svenskt Friluftsliv, 070-433 51 47
Stefan Nyström, Ordförande för Svenskt Friluftsliv, 070-844 88 75

Se även pressida på Cision.

Fakta om Svenskt Friluftsliv (www.svensktfriluftsliv.se)
Svenskt Friluftsliv är en paraplyorganisation för 23 ideella friluftsorganisationer i Sverige som tillsammans har ca 2 miljoner medlemsskap, varav 300 000 är barn och ungdomar. Tillsammans består organisationerna av närmare 10 000 lokala- och regionala föreningar. Svenskt Friluftsliv företräder de ideella friluftsorganisationerna i Sverige och är talesman gentemot regering, riksdag och myndigheter. Uppgiften är att bevara och utveckla förutsättningarna för det svenska friluftslivet genom att värna allemansrätten, stärka den långsiktiga finansieringen för friluftsorganisationerna samt höja friluftslivets status i samhället. Målet är att människor i Sverige ska ha möjlighet att utöva ett aktivt friluftsliv, idag och i framtiden.

Svenskt Friluftsliv har 23 medlemsorganisationer: Cykelfrämjandet, Friluftsfrämjandet, Korpen, Riksförbundet Hälsofrämjandet, Riksförbundet Sveriges 4H, Sportfiskarna, Svenska Brukshundsklubben, Svenska Båtunionen, Svenska Cykelsällskapet, Svenska Folksportförbundet, Svenska Frisksportförbundet, Svenska Fjällklubben, Svenska Gång- och Vandrarförbundet, Svenska Jägareförbundet, Svenska Kennelklubben, Svenska Kryssarklubben, Svenska Livräddningssällskapet, Svenska Orienteringsförbundet, Svenska Scoutrådet, Svenska Turistföreningen, Svenska Klätterförbundet, Svenska Kanotförbundet, Svenska Skridskoförbundet.

Medlemsorganisationer