Reflektioner kring skolans friluftsverksamhet

21 december, 2017

Läs Claes Annerstedts krönika om att friluftsverksamheten har ett starkt stöd i styrdokumenten för förskola och skola – men att friluftsliv i skolan idag mer eller mindre försvunnit ur undervisningen. Claes Annerstedt är professor i idrottsvetenskap vid Göteborgs universitet och prefekt för Institutionen för kost- och idrottsvetenskap vid GU.

Det finns ett mycket starkt stöd för friluftsliv i styrdokumentet för förskola och skola och framför allt inom kursplanen för ämnet Idrott och hälsa. Det står exempelvis specificerat att ”Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv”. Personligen har jag alltid tyckt att ett av ämnet idrott och hälsas viktigaste uppgifter är att få eleverna att uppskatta ett aktivt friluftsliv och att känna sig trygga då de vistas i naturen. Allemansrätten – och att veta sina rättigheter och skyldigheter i naturen – är något av det viktigaste och finaste vi har i detta land och ämnet Idrott och hälsa har här ett särskilt ansvar.

Tyvärr visar bland annat Backmans (2008, 2010) forskning att friluftslivet tyvärr inte realiseras i praktisk undervisning trots att det tydligt betonas i styrdokumenten.

Läs hela krönikan här.

Medlemsorganisationer