(S) ger löfte om 10 mnkr till äldres friluftsliv inför valet

22 maj, 2018

Pressmeddelande 20180522

Vid en pressträff idag presenterade Socialdemokraterna genom finansminister Magdalena Andersson och äldreminister Lena Hallengren ett löfte inför valet om ett trygghetspaket för att bryta ensamheten och stärka äldres psykiska och fysiska hälsa. I det paketet är 10 mnkr avdelat till Svenskt Friluftsliv som ska fördelas ut till aktiviteter riktat till äldre genom friluftsorganisationerna.

– Att öka stödet till att äldre aktiverar sig än mer i friluftsliv och rörelse är ett steg i helt rätt riktning. Det är många äldre som idag kanske inte har kontakter eller möjligheter att själv ta steget – då är det bra att friluftsorganisationerna kan kanalisera det behov som finns och skapa förutsättningarna. Friluftsliv ger folkhälsa och forskning visar att det är läkande att komma ut i skog – till sjöar och fjäll. Det här är ett bra löfte inför valet tycker vi och hoppas att fler partier ser att rörelse och natur är en bra kombination och att det är värt att satsa på! Det säger Per Klingbjer, ordförande i Svenskt Friluftsliv.

Medlemsorganisationer