Samordning av friluftslivet

3 december, 2012

Det är många aktörer som påverkar friluftslivet och har möjlighet att utveckla det. Naturvårdsverket arbetar nu med att samordna de olika myndigheternas arbete med friluftsliv. Tanken är att skapa ett effektivare och mer ändamålsenligt nationellt friluftslivsarbete. Myndigheterna har gemensamt bestämt att arbeta på följande sätt: 1. Myndighetsmöte för friluftsliv 2. Tankesmedja för friluftsliv 3. Tio nätverk för friluftsliv. Läs mer på Naturvårdsverket.

Medlemsorganisationer