Samtal om allemansrätten: Är den svenska allemansrätten i fara?

31 oktober, 2012

Per Nilsson, handläggare, Naturvårdsverket, Åsa Hill, LRF, expert på äganderätt och intrång samt Stefan Nyström, ordförande i Svenskt Friluftsliv samtalade på ämnet Allemans rätt, allemans sätt och allemans vett – samhällets, markägarens och friluftslivets perspektiv. Samtalet ägde rum 8 november på Kungliga Skogs och Lantbruksakademien.

Medlemsorganisationer