Satsa på friluftslivet i Norden – skriver Nordiska rådets utskott för kunskap och kultur

11 april, 2019

En nordisk handlingsplan för friluftslivet kan få fler att vara aktiva och samtidigt värna om naturen i en tid då intresset för naturen ökar. Det är viktigt både i relation till hälsa och hållbarhet anser Utskottet för kunskap och kultur som diskuterade frågan under Nordiska rådets temasessionen i Köpenhamn.

Naturen är viktig för många människor i Norden och det att vara ute i naturen är bra för hälsan. Det har blivit allt populärare med aktiviteter utomhus samtidigt som naturturismen ökar och det ställer nya krav på hållbarhet och infrastruktur.

– Natur- och kulturmiljöer i Norden står inför nya utmaningar som gör att vi måste samarbeta för att miljöerna och friluftslivet ska klara både flera gäster och ett aktivt friluftsliv på lång sikt. En handlingsplan kan samla hållbara ambitioner, erfarenheter och lösningar från de nordiska länderna för att stärka både friluftsliv bland barn och unga och naturvården, säger Aron Emilsson, Vice ordförande i Utskottet för kunskap och kultur.

Läs hela  pressmeddelandet här.

Medlemsorganisationer